Години наред икономиките от Централна и Източна Европа не са отчитали такъв бърз растеж като този през последното тримесечие. Между юли и септември държавите от региона, заедно с балтийските страни, могат да се похвалят с резултати над 3 на сто при среден за Европейския съюз (ЕС) ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2,3%.

Въпреки че българската икономика също показва добри резултати, тя значително изостава зад повечето членки от ЦИЕ по този показател. Според последните данни на Евростат България отчита ръст от 3,9% на БВП през третото тримесечие в сравнение със същия период на предходната година.

За сравнение съседна Румъния е първенец в ЕС по растеж с ниво от 8,6 на сто или над двойно по-голям от този на българската икономика. Завидни резултати показват също Полша и Чехия, където ръстът на БВП е съответно 5,2 и 5 на сто.

Сред балтийските страни най-голям растеж има при Латвия, където увеличението за 12 месеца достига 6,2 на сто. За Естония то е 4,2 на сто, а за Литва - 3,4 на сто.

Унгария и Словения също показват по-голям ръст от България през разглеждания период с резултати от 4,1 и 4,9 на сто. Единствено Словакия и Хърватия са с по-слаб растеж - с рамките на 3,5 на сто и 3,2 на сто.

При страните от Еврозоната разликата е по-умерена. Най-голямата европейска икономика - Германия, е "наваксала" с 2,8% в сравнение с година по-рано. Франция от своя страна показва резултат от 2,2%, а Италия - от 1,7%.

Снимка 327874

Източник: Евростат