Базираното в Панагюрище иновативно предприятие пусна на пазара първия български термовизионен уред

За разлика от много промишлени предприятия в страната базираното в Панагюрище акционерно дружество „Оптикс" завърши 2008 г. на печалба. От компанията очакват консолидирания отчет, за да посочат точните числа. Със сигурност няма да е по-малка от 3 млн. лв., колкото са отчетени през 2007 г. 

На фона на общото свиване тези показатели са оптимистични за предприятието, което е удостоявано с наградата „Иновативна фирма на годината", а през 2008 г. става първата българска компания, носител на престижната японска награда за качество „Босей - стремеж към звездите".

През седмицата Националният статистически институт (НСИ) отчете, че промишленото производство през декември миналата година е с близо 8.3% по-слабо, сравнено с декември 2007 г., а приходите от продажби в сектора бележат спад с близо 10.8% спрямо същия месец година по-рано. Според ръководството на компанията успехът във време на криза се дължи на участието в европейски програми. 

„Оптикс" разработва проект към финансовото министерство с краен бенефициент - Гранична полиция. Изработва т.нар. мобилни системи за наблюдение на погранични райони. Дружеството печели и търгове, обявени от Министерството на отбраната за доставка на оптична апаратура. Но наред с военните доставки има сериозни приходи и от продажбата на уреди за граждански цели, приложими предимно в медицината.

През 2005 г. предприятието в Панагюрище навлиза в областта на термовизията, където за разлика уредите за нощно виждане, създадени на основата на преобразуване на светлината, уредът на „Оптикс" получава и обработва сигнал на базата на разликата в температурата на телата. Гордост за компанията е най-новият й продукт - мерник за леко стрелково оръжие.

Всяка следваща година след 2005 г., която е повратна за фирмата, тя бележи ръст в производството и продажбите. Тогава започва мащабно разширяване на дейността на дружеството с модернизацията на цеховете "Заготвителни операции" и "Микрооптика" и се изгражда нов "Механична обработка". Но наред със строителството на нови сгради и ремонт на старите "Оптикс" печели конкурс на

Министерството на отбраната за изграждане на експериментална система за наблюдаване и ранно предупреждаване на подстъпите към обект със стратегическо значение. Успешните търгове продължават с получаване на поръчка за производство на двуканални очила за нощно виждане "Диана ТТ", предназначени за командоси и сили за специални операции.

„Оптикс" става предпочитан партньор не само на българската армия. Тогава наред с два конкурса по ФАР печели и комплексен търг за оборудване с едноканални и двуканални очила за нощно виждане, нощни и дневни мерници. За военните фирмата разработва монокуляр "Диана-М" с нов дневен и нощен прицел на леко стрелково оръжие и става търсен партньор от големи международни фирми. В резултат от съвместната дейност с две водещи немски фирми в областта на оптиката и медицината се ражда съвместно предприятие на територията на компанията за производство на ендоскопи.

Преди 10 години

На 5 февруари се навършиха 10 години от произвеждането на първия оптичен елемент на дружеството. Създадено е през 1999 г. от четирима съдружници, а негов изпълнителен директор става Иван Чолаков. Той е роден през 1954 г. в Пазарджик и получава инженерно образование в Санкт Петербург. От 1995 до 1998 г. е изпълнителен директор на „Оптикоелектрон" - Панагюрище, след което открива собствена фирма. 

През 2000 г. е построен първият цех за сферична и микрооптика, а през октомври същата година "Оптикс" пуска в експлоатация първите машини за оптични покрития. През 2001 г. е изграден цех за конвенционални оптични компоненти в панагюрското село Попинци и започва модернизацията на цех "Сферична оптика", с което специалистите от фирмата пристъпват към овладяване на високите технологии за обработка на кристали. През следващата година фирмата открива нов цех "Плоска Оптика" и получава първия си значим сертификат за качество ISO 9001:2000.

Равносметката

Приходите:

- 23.719 млн. лв. за 2007 г.

- 11.997 млн. лв. за 2006 г.

Печалбата:

- 3 млн. лв. за 2007 г.

- 704 хил. лв. за 2006 г.

Инвестициите:

- 1.830 млн. лв. за 2008 г.

- 815 хил. лв. за 2007 г.

 Гаранция за партньорите

"Оптикс" е не само първата фирма в България, но и една сред първите в Европа, внедрили успешно петорно интегрирана система за управление, включваща международните стандарти за управление на качеството ISO 9001:2000, за информационна сигурност - ISO 27001:2005, за опазване на околната среда - ISO 14001:2004, военния стандарт на НАТО AQAP 2110 и стандарта за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:1999. Според изпълнителния директор на дружеството Иван Чолаков „тази петорно гарантирана система за управление е доказателство за нашите партньори от Европа и САЩ, че във всяко отношение фирмата работи по световни стандарти".

 

Петър Чолаков, директор „Маркетинг и комуникации" в „Оптикс"АД:

Инвестираме в служителите си

 

Г-н Чолаков, успешна ли беше 2008 г. за „Оптикс"?

-За съжаление все още не е приключила обработката на финансовата информация за 2008 г. и не мога да ви дам точни данни за печалбата и оборота през миналата година, но тя определено бе успешна за нашата фирма.

В какво се изразяват успехите?

- В разширяване на пазарите и повече печалби. Наши клиенти в областта на гражданската продукция са Германия, Англия, Израел, САЩ, скандинавските страни, а в областта на специалната продукция - държави, членки на НАТО. Продължаваме да си партнираме и с българската армия. Ние участваме годишно в 7 до 10 международни специализирани изложения не само в областта на отбраната, но и на оптиката и високите технологии.

Наложи ли се да свивате някои производства заради икономическата  криза?

- „Оптикс" не може да остане встрани от финансовата криза, но за разлика от много други предприятия при нас има много силна диверсификация на производството, а съответно и на пазарите. Ние имаме продукти в твърде различни индустрии и пазари. Докато едни биват сериозно ударени от икономическата криза, други са стабилни. Наши клиенти, които работят в областта на полупроводниците или проекционните системи, остро усетиха негативите, докато фирми в сектора на медицината, сигурността и военната индустрия са относително стабилни. Това ни позволява да бъдем гъвкави и да прилагаме диверсификация в производството, да насочим усилията си от пазари, където в момента има затишие, към такива, които в момента се развиват.

Какво предвижда бизнес планът на „Оптикс" през тази година?

- Въпреки че се наложи да го редуцираме заради кризата, той е амбициозен. Очакваме растеж в оборота на компанията и съответно - на печалбите. Поддържаме иновативна политика, която включва разработване на редица нови изделия в нашето портфолио и прилагане на нови технологии. Нашите специалисти имат разработки в областта на специалната продукция. При нас работят близо 30 инженери, които изцяло се занимават с развойна дейност.

Каква е политиката на компанията за избор на кадри и обучение на специалисти?

- В първите години след създаването на „Оптикс" наемахме на работа много хора. От 4 души през 1999 г. станаха 370 през 2005 г. Тогава ръководството преразгледа своята стратегия и решихме да не влагаме инвестиции в човешки ресурси, а в повишаване производителността на труда и квалификацията на персонала. Оттогава оборотът ни се е утроил, докато броят на служителите се е запазил. Сега инвестираме в повишаване на квалификацията на работниците и в подобряване на технологичния парк. Ще запазим персонала, но ще продължим да инвестираме в нови технологии. Компанията има сериозна програма за развитие на човешките ресурси, която включва обучение на няколко нива. Провеждаме вътрешни и извънфирмени обучения на специалистите. Когато примерно има рекламация от наши клиенти и се окаже, че тя е вследствие на субективен фактор, тогава се прави обучение с цел запълване на тези пропуски.

Предвиждате ли разширяване на производствената база?

- Преди месец открихме нова площадка от 20 хил. кв. метра в Панагюрище с напълно нови сгради. Там пренесохме нашето предприятие за ендоскопска техника, което направихме съвместно с две немски фирми. Така България стана седмата страна в света, която произвежда ендоскопска техника. За наша радост това предприятие се разви много бурно и дори немските ни партньори се учудиха от този растеж. Сега в него работят около 50 души, които са млади, високоспециализирани служители, преминали обучение в Германия. Фирмата произвежда медицински и индустриални ендоскопи - много интересно производство, което е впечатляващо и е наша гордост.