Търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника у нас е скочила с близо 49% на годишна база през април. Продажбите чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 37%. Оборотите на търговците с битова техника, мебели и други стоки за бита също нарастват- с 34%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

И през април оборотите в търговията на дребно (без продажба на автомобили) продължават да се повишават на месечна и годишна база, след като отбелязаха първи възход през март от месеци насам. На годишна база търговията на дребно бележи скок от 26% през април след повишение със 17,3% през март, нараствайки солидно за втори пореден месец.

Спрямо година по-рано най-съществено повишение се наблюдава при оборота в търговията на дребно с нехранителните стоки, най-вече текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 188%.

На годишна база е отчетен ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали ( 41%), с нехранителни стоки, без тази с автомобилни горива (с 40%) и търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6%).

Строителна продукция

Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през април с 2,3% спрямо март, когато нарасна с 3%, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 3,3%, докато от сградното строителство нараства с 1,6 на сто.

На годишна база строителната продукция през април нараства с 15,7% след повишение с 11,2% през март, отбелязвайки растеж за втори пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 11,5%, а гражданското и инженерното строителство - с 21,5 на сто.