Международната рейтингова агенция S&P потвърди дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на Германия в чуждестранна и национална валута на най-високата степен "AAA". В същото време краткосрочния рейтинг бе потвърден на ниво "A-1+", с прогноза и по двата рейтинга "стабилна", се казва в съобщението на агенцията.

В същото врем от S&P отбелязват забавянето в растежа на германската икономика заради отслабването на глобалното търсене и неговия натиск върху производствения сектор на страната. Но това, според агенцията е временно явление.

"Вътрешното търсене ще поддържа икономиката на фона на доброто състояние на пазара на труда", посочват от S&P.

Агенцията понижи своята прогноза за ръста на БВП на Германия до 0,5% през 2019 г., като при това средните темпове на растежа ще превишат 1 процент за периода 2020 - 2022 година. Но в крайна сметка се очаква съществено забавяне в сравнение със средния ръст на германската икономика от 2 на сто през последните пет години и голямата степен това отразява ниския темп на експорта на фона на влошаващата се динамика на глобалната икономика., смятат експертите на S&P. 

Рейтингът на Германия може да бъде понижен, посочват от агенцията, ако се наблюдава продължително влошаване на икономическата активност в съчетание със запазващи се негативни тенденции във водещите промишлени отрасли. Или в случай на отслабване на гъвкавостта на монетарната политика на Европейската централна банка.