Едва 15,1% от фирмите в България продават стоки и услуги онлайн, показват данните на "Евростат". Това е значително по-малко от средното за ЕС - 22,9% по последните пълни данни, които са за 2022 г.

Нашата страна е сред тези, в които бизнесът използва най-малко възможностите за интернет търговия. На дъното на класацията е Румъния, където само 12,9% от компаниите имат онлайн продажби. По-лошо от представянето на България е и това на Люксембург (13,4%).

Електронната търговия в България ще достигне почти €2 милиарда през 2023 или над 2% от БВП

Електронната търговия в България ще достигне почти €2 милиарда през 2023 или над 2% от БВП

Средната годишна онлайн кошница в България възлиза на 680 евро

Все пак, за 10-годишен период у нас се вижда растеж - през 2012 г. по-малко от 7 на сто от фирмите са продавали онлайн. Още тогава в ЕС средното е било 15,6%.

Снимка 655245

Източник: Евростат

На другия край на актуалната таблица е Литва, където делът на компаниите, търгуващи онлайн, е 38,9 на сто. Следват Швеция (38,1%) и Дания (36,7%). Сред държавите с над средния за ЕС процент фирми, ангажирани в онлайн търговията, е и Хърватия - 30,2%.

Кой продава онлайн?

Според данните на "Евростат" цели 45,9% от големите компании извършват продажби онлайн, като същото може да се каже и за 30,2% от средните по размер.

На този фон, едва 20,8% от малките фирми са активни онлайн.