Стоманата е важен компонент на съвременната индустрия и икономика. Материалът е от съществено значение за изграждането на сгради, производството на автомобили и много други, използва се в инфраструктура и в и нашето ежедневие. Графиката, публикувана във Visual Capitalist използва данни от Световната асоциация на стоманата и показва страните с най-голямо производство на стомана в света.

data visualization of global steel production by country in 2022 with visualization of China's production over time

Световното производство на стомана през 2022 г. достига 1878 милиона тона, или горе-долу колкото производството преди пандемията - 1875 милиона тона през 2019 г.

Производството на материала през 2022 г. отбеляза значително намаление в сравнение с възстановяването след пандемията от 1960 милиона тона през 2021 г., с годишен спад от 4,2%. Това е най-резкият спад от 2009 г. Той беше отчетен от много от най-големите производители на стомана в света. Имаше и такива, които увеличиха годишното си производство кат Индия, Иран и Индонезия, които са три от петнадесетте най-големи производители в света.  По-голяма част от другите страни производителки на стомана отбелязаха годишен спад на производството с над 5%, като производството на Турция, Италия, Тайван и Виетнам отбеляза двуцифрен спад.

Дори най-големият производител на стомана Китай претърпя скромен спад от 2%. Въпреки че вторият по големина производител на стомана в света Индия увеличава производството си с 5,3%, производството на страната все още възлиза на малко над една десета от стоманата, произведена в Китай.

Ясно е, че Китай доминира в световното производство на стомана с повече от 54% дял днес, но това не винаги е било така.

Първата регистрирана година на Световната стоманодобивна асоциация с данни за производството на стомана е 1967 г., когато Китай произвежда само около 14 милиона тона, което представлява едва 3% от световното производство.

Тогава доминират СССР и САЩ и като водещи производители на стомана в света съответно със 102 и 115 милиона тона, следвани от Япония с 62 милиона тона.

Близо три десетилетия по-късно през 1996 г. Китай изпревари Русия, САЩ и Япония и стана най-големият производител на стомана със 101 милиона тона производство.

След 2000-те години идва период на бърз растеж за Китай, с постоянни двуцифрени процентни увеличения на производството на стомана и то всяка година.

Едва през последните няколко години се наблюдава спад на производството в Китай, като през 2021 г. и 2022 г. за първи път производството в страната пада за две последователни години.

Едва ли спадът бележи началото на нова тенденция, но предстои да се разбере.