Най-рентабилните отрасли за развитие на фермерските стопанства в Русия към момента са говедовъдството, млечното животновъдство, производството на зърнени храни и маслодайни култури.

Рентабилността на фермерските селски стопанства (ФСС) по методиката на EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - печалби преди отчислението на лихвите, данъците и амортизацията) е доста висока във всички от посочените по-горе категории.

При млечното животновъдство рентабилността е около 35% , в растениевъдството - 31%, а месодайното животновъдство - 29%.

При производството на яйца и птиче месо процентите на рентабилността са по-скромни - по 17 на сто.

Това показват данните на Центъра за отраслова експертиза към Руската селскостопанска банка (Россельхозбанк), пише sinor.bg.

Според банковите експерти средният оборот на ферма, занимаваща се с производство на мляко, е около 15 милиона рубли (217 хил. евро). Това позволява да се поддържа стадо от 100 млечни крави. Разчетите на Центъра за отраслова експертиза показват, че стартирането на такава ферма са необходими средно от порядъка на 50 милиона рубли (около 725 хил. евро) инвестиции.

За производството на зърнени култури и слънчогледово семе средното руско селско фермерско стопанство засява парцел с площ от 4000 декара. В този случай стартирането на фермерското производството струва средно 20 милиона рубли (около 290 хил. евро) при среден годишен оборот от 12 милиона рубли (174 хил. евро).

Статистиката на Росстат и финансовите отчети на селските стопанства показват, че понастоящем делът на ФСС в производството на слънчогледово семе в Русия възлиза на 33% на сто.

Делът на фермерските стопанства в производството на зърнените и бобови култури (пшеница, ръж, елда, ориз, грах и др.) вече е 29% . А в в производството на други продукти от растениевъдството също вече е сравнително значим: зеленчуци - 19%, картофи - 13%, захарно цвекло - 11% , коментира Дмитрий Жиляков, заместник-директор на центъра за експертиза към Россельхозбанк.

В целия отрасъл на животновъдството и птицевъдството участието на селските фермери е по-скромно - 3%. В същото време обаче, в сектора за отглеждането на овце и кози участието на фермерските стопанства е респектиращо голямо - 23%.