Милиони животи са повлияни от насилие ежедневно - войните, уличните нападения, самоубийствата и сексуалните посегателства се наблюдават по целия свят, макар и в различна степен, пише Кейти Джеймс в нов анализ за visualcapitalist.com. В своята "Статия на седмицата", сайтът публикува данни, калкулирани посредством Глобалния индекс на мира за 2019 г. и представя икономическите ефекти от конфликтите.

Измерването е направено посредством паритета на покупателната способност във всяка страна и взима предвид няколко фактора, включително директните цени (разходите за жертвите, правоохранителните органи, нападателите и държавата), индиректните разходи (отложените икономически ефекти, включително и свързани с причинените физически и емоционални травми) и ефекта на мултипликатора.

Снимка 455511

Анализът показва, че между 2012 и 2017 г. цената на насилието глобално е нараснала с 11% до 14,6 трлн. долара, основно заради войните в Сирия, Либия, Йемен и други региони на Близкия изток и Северна Африка. Все пак година по-късно тя бележи лек спад до 14,1 трлн. долара, което е малко над 11% от световния брутен вътрешен продукт. Причината за понижението е понижаването на конфликтите в Сирия, Украйна и Колумбия.

Така всеки един индивид на планетата през миналата година е платил 1853 долара за насилие.

Най-засегнатите десет държави са, както следва:

Номер Държава Цена (% от БВП)
1 Сирия 67%
2 Афганистан 47%
3 Централна африканска република 42%
4 Северна Корея 34%
5 Ирак 32%
6 Венецуела 30%
7 Кипър 30%
8 Сомалия 26%
9 Колумбия 25%
10 Ел Салвадор 22%

За последните две години Венецуела се изкачи скоростно в класацията и вече е в топ 10, заради продължаващите репресии и сриващата се икономика.

Измерването на цената на агресията включва следните категории разходи със съответните им дялове:

Вид разходи Процент от общите разходи
Военни разходи 40,20%
Разходи за вътрешна сигурност 31,70%
Убийства 8,60%
Частни разходи за охрана 5,80%
Самоубийства 5,20%
Въоръжени конфликти 4,80%
Престъпления, свързани с агресия 2,60%
Други 1%

Във вяска отделна част на света съответните дялове са различни. Например докато военните разходи формират 59% от общите цени в Близкия изток и Северна Африка, в Централна Америка и Карибския регион те са едва 8%. В Северна Америка цената на въоръжените конфликти формира 0,1% от общите разходи, въпреки че това е регионът с най-много оръжия у цивилни индивиди на глава от населението, докато в Евразия този процент е 3%.

В резулатат на военните действия, в Близкия Изток и Северна Африка престъпленията, при които се прибягва до насилие, формират 4% от цената на агресията, докато в Южна Америка техният дял е почти половината от общата цена.

Каква ще е икономическата цена на смазването на протестите в Хонконг чрез армията?

Каква ще е икономическата цена на смазването на протестите в Хонконг чрез армията?

Китай може да се готви за Тянанмън 2.0

Въпреки огромните разходи, които са въвлечени в насилието, индексът показва, че от 163 изследвани държави в 86 от тях се наблюдава повишаване на сигурността. На върха остава Исландия, където не е имало нито едно убийство с огнестрелно оръжие откакто Глобалният индекс на мира се съставя, т.е. поне през последните 12 години.