В света се наблюдава глобално затлъстяване. Това е лошо за здравето, образованието и икономическия растеж, пише в доклад на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Повече от половината от хората в 34 от 36 страни членки на организацията са с наднормено тегло, а почти половината от тях са със затлъстяване, сочат резултатите от проучването.

Като добавим и опасенията за здравето, проблемът става сериозен. Детското и болестното затлъстяване са преминали от "рядко събитие в често срещано явление" през последните десетилетия, пише Bloomberg.

В допълнение към личното благополучие и намалената продължителност на живота, затлъстяването води до нарастващ проблем - задържането на икономическия растеж и оказването на допълнителен натиск върху правителствените бюджети.

Общо страните членки харчат около 311 милиарда долара годишно за лечение на наднормено тегло и свързаните с тях състояния.

Анализът заключава, че възрастните хора с наднормено тегло са по-малко продуктивни и по-вероятно да отсъстват от работа, докато децата се справят по-малко в училище.

Докладът изчислява, че високият процент на хората с наднормено тегло намалява БВП средно с 3,3% в страните членки на ОИСР. Наблюдава се допълнителна икономическа тежест от увеличените разходи за здравеопазване, като страните от ОИСР изразходват около 8,4% от общия си здравен бюджет за лечение на заболявания, свързани със затлъстяването. Цифрата е най-висока в САЩ - 14%.

Предложенията на организацията подчертават нарастващата нужда от действия. Те включват по-добро етикетиране на храните, по-добро регулиране на рекламите за нездравословна храна за деца и по-голямо насърчаване на физическите упражнения.

"Няма повече извинение за бездействие", казва генералният секретар на ОИСР Ангел Гурия.

"Инвестирайки в превенция, политиците могат да спрат нарастването на затлъстяването за бъдещите поколения и да се възползват от икономиките", допълва тя.