Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2019 г. е в община Челопеч, където оперира "Дънди прешъс металс" и където сумата възлиза на 2 431 лв., а в челната петица се допълва още от Козлодуй (АЕЦ "Козлодуй") с 2 133 лв. и Раднево ("Марица - Изток") с 1 826 лв., Пирдоп ("Аурубис") с 1 785 лв. и Столична община с 1 753 лв. Казано иначе, енергетиката и рудодобивът водят до най-високи приходи в страната.

Проучването е осъществено от Института за пазарна икономика по случай втората годишнина от проекта "265 истории за икономика". "Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната - това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор", посочват от ИПИ. "За първи път картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни - обхваща периода 2016-2019 г."

Лидерските позиции на изброените общини, които в челната десетка се допълват от Гълъбово (1 732 лв.), Девня (1 614 лв.), Елин Пелин (1 469 лв.) и Панагюрище (1 431 лв.), не е прецедент - те традиционно са лидери по средно брутно възнаграждение.

Освен енергетиката и рудодобива, включително добивът на злато, успешен модел за високи заплати се наблюдава и в най-големите градове - София, Пловдив и Варна, в които има съсредоточаване на услугите.

Ето как изглежда картата на заплатите у нас към 2019 г.:

Снимка 524192

Източник: ИПИ

Преди пандемията ръст на заплатите се наблюдава във всяка община в периода 2016-2019 г., като в над половината от тях той е между 30 и 40%. Лидери са отново малките общини, основно заради инвестициите в добивната индустрия и свързаните с нея дейности. В София, Пловдив и Варна покачването е от между 30 и 35%.