Пред България все още остават някои пречки по пътя на страната към валутния механизъм ERM II и към приемането на еврото. Това смята управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Той се съгласява с прогнозата на зам.-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис, че България няма да може да влезе във валутния съюз преди средата на 2022 година.

"Трябва да ускорим процеса на реална конвергенция," коментира гуверньорът в интервю пред MNI.

"Предизвикателствата пред нас са структурни, а не фискални или монетарни. Предстои още работа и на институционалния фронт. Макар че институцията за управление на публичните финанси е образцова, както показват резултатите, в някои други институции са необходими съществени подобрения", допълва той.

По думите на Радев обществената и политическата подкрепа за по-нататъшно задълбочаване на процеса на европейска интеграция "остава над средните нива за ЕС, въпреки, и навярно донякъде поради, развитието на текущата ситуация".

"Това вече става по-скоро рационален, а не емоционален избор, и това е добра новина", смята управителят на БНБ.

Що се отнася до развитието на икономиката на еврозоната, Димитър Радев смята, че нейното забавяне може да се окаже временно. Той обаче не е убеден, че съюзът ще успее да преодолее това забавяне в рамките на тази година.

"Икономиката на еврозоната надмина очакванията на много икономисти през първото тримесечие на годината. Все още предстои, обаче, да видим какви ще бъдат темпът и посоката на развитие на икономиката през следващите месеци и тримесечия," смята гуверньорът и допълва, че последните данни дават сигнали, че забавянето може да се окаже временно.

Според Димитър Радев предприемането на мерки в тази посока би дало резултат само, ако те са насочени към структурни области като образование, пазар на труда и пенсионни реформи.

"Фокусът трябва да остане ясен: стимулиране на производителността и конкурентоспособността", смята той.

Радев бе внимателен в своята оценка на неотдавнашните призиви за преразглеждане на стратегията на паричната политика на ЕЦБ. Той изрази предпазливост също и в отговор на предложенията, че институцията трябва да понижи заложената си средносрочна цел за темп на инфлация от близо до, но под 2%, на около 1%.

"Може би има основания да започне да се мисли дали трябва да се разгледа възможността за промяна," отбеляза той.

Но добави: "Каквото и решение да приеме ЕЦБ в това отношение (ако бъде взето такова), то следва да бъде под формата на добре комуникиран процес. Не мога да не се съглася напълно с неотдавнашния коментар на Петер Прат, който предупреди, че такива публични изявления могат да бъдат изтълкувани неправилно и дори да бъдат приети като признание от страна на ЕЦБ за неуспешно изпълнение на мандата си, което не е вярно.".

ЕЦБ разполага с "голям брой инструменти" в случай на сериозен икономически спад, каза той, като добави: "Вратата за покупки на активи не е затворена, както и не съществува заложено в правило ограничение за промяна на ставките като тези по улесненията с постоянен достъп или редовните операции на открития пазар."

"Знаем, че може да има различни степени на подкрепа в рамките на Управителния съвет за определени особено нестандартни мерки, ако такива бъдат разглеждани. Следователно също така е вярно, че ефективността на арсенала на ЕЦБ в крайна сметка зависи от решимостта и ръководството й, а не от разнообразието или мащаба на използваните инструменти."

Неутрализирането на негативните ефекти от отрицателните лихвени проценти е основна тема на дискусии от март, когато изказването на Председателя на ЕЦБ Марио Драги във Франкфурт доведе до предположението, че той обмисля въвеждането на диференциран лихвен процент по депозити, държани в централната банка.

Радев заяви: "Има основателни аргументи за притеснения от много ниските или отрицателни лихвени проценти, особено ако те остават на тези нива. Банките може да бъдат по-слабо мотивирани да подобряват ефективността поради ниските им разходи за финансиране. Същевременно, активите в балансите им може да ерозират и са изложени на бъдещ обрат в цикъла, и този риск трябва да бъде адекватно оценен."