Една банка в еврозоната не покрива капиталовите изисквания на Европейската централна банка. Финансовата институция най-вероятно ще трябва да намали бонусите и дивидентите, предава Reuters. Името на банката не бе съобщено.

За неспазването на изискванията стана ясно от годишния доклад на ЕЦБ. Институцията наблюдава 119 банки. Тази година маркира третата от началото на усилията на регулатора да накара финансовите институции да заделят повече капитал и да изчистят балансите си. Като цяло те дават резултат, макар да остават някои компании с високи нива на необслужвани заеми.

"Банките като цяло са устойчиви и стабилни", казва Корбиниан Ибел, супервайзър в ЕЦБ. "Оставащите рискове са свързани с възможността за печалба и необслужваните заеми".Преди година пет банки не достигаха изискваните от ЕЦБ нива. Две от тях, италианските Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, се сринаха.

ЕЦБ очаква банките да държат средно капитал на стойност 10,6 процента спрямо рисково претеглените им активи.

От институцията съобщиха още, че ще поискат още четири други банки да натрупват повече капитал, с който да могат да се справят с ликвиден риск. Докладът е на база данните от края на юни.