Проектът на държавен бюджет на Руската федерация за 2024-2026 година е изготвен и подлежи на обсъждане и приемане, като при него има 4 приоритетни области на финансиране. Това пише "Ведомости", което издание разполага с финансовия документ.

И така, направленията, към които руското правителство планира да бъдат насочени най-голям обем държавни разходи през следващата година, са: националната икономика (10,7%, или 3,9 трилиона рубли), социалната политика (21,1%, или 7,7 трилиона рубли) и националната отбрана (29,3% от всички разходи, или 10,7 трилиона рубли ), следва от обяснителните бележки към проектобюджета за 2024-2026 г. На 4-то място е националната сигурност (9,2%, или 3,4 трилиона рубли).

Ако се погледнат планираните за 2024 г. общи разходи за отбрана и (вътрешна) сигурност, то излиза, че те достигат огромните 14,1 трилиона рубли (38,5%) от всички държавни разходи.

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Приходите от петрол и газ продължават да са драстично по-малко от миналогодишните

Освен това, разходите за социална политика се предвижда да възлязат на 7,6 трилиона рубли през 2025 г. и 7,8 трилиона рубли - през 2026 г. Спрямо параметрите на текущия тригодишен бюджет и бюджетна прогноза, това представлява увелиечение съответно със 7% и 4%.

Разходите по направлението за националната икономика през следващата година ще се увеличат с 11% спрямо сегашния бюджет, обаче за 2025 г. ще намалеят с 9%. Така бюджетните разходи за националната икономика се предвижда да бъдат намалени до 3,3 трилиона рубли през 2025 г. и 2026 година.

Проектът за бюджет за 2024 г. предвижда общите разходи да са в размер на 36,6 трилиона рубли, а приходите - 35 трилиона рубли.

Япония предвижда вдигане на бюджета си за отбрана с 27%

Третата в света икономика предвижда вдигане на бюджета си за отбрана с 27%

Какви са основните "пера" в този бюджет