"Значителното "затягане" на паричната политика през последните тримесечия намали инфлационния натиск", отбелязват от финансовия регулатор. В същото време, ръководството на Централната банка не изключва, че може в бъдеще да се наложи ново увеличение на основната лихва, за да се осигури ценова стабилност в краткосрочен план.

Швейцарската централна банка прогнозира средна годишна инфлация за тази година и за следващата от 2,2%, а за 2025 г. прогнозата е за инфлация средно от 1,9%.

Ще напомним, че целта на ЕЦБ е инфлация в еврозоната от (около) 2%, но от дълго време показателят е доста над това ниво.

SNB провежда заседания по въпросите на парично-кредитната политика веднъж на тримесечие, като следващото е насрочено за 14 декември.

ЕЦБ вдигна основните лихви до нови рекорди

ЕЦБ вдигна основните лихви до нови рекорди

Това е 10-о поредно повишение