Заплатите на 53 хил. служители в държавната администрация ще бъдат увеличени със средно 283 лева със задна дата от 1 януари.

Това предвижда одобреното днес от Министерския съвет Постановление за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на служителите в държавната администрация, съобщи синдикатът КНСБ.

С постановлението се разпределят общо 268 млн. лв., залегнали в бюджета за тази година за премахване на разликите в заплащането в публичната сфера. За увеличение на възнагражденията на служителите в административните структури са предвидени 180 млн. лв. от тях.

"Предвижда се 53 хиляди души да имат ръст на заплатите между 200 и 300 лева. Това - на база методика, на база диспропорции, на база атестации и аргументи", каоментира главният икономист на КНСБ и директор на ИССИО Любослав Костов. 

Средната заплата в столицата мина 3000 лева: Кои са най-печелившите сектори

Средната заплата в столицата мина 3000 лева: Кои са най-печелившите сектори

През последното десетилетие средната месечна заплата в София се е утроила

Като процент увеличенията варират между 12 и 18% и са между 200 и 300 лева. Хората с най-ниски доходи получават най-висок процент - около 900 от служителите са с минимално възнаграждение и при тях ръстът е с 21 процента.

Най-голям е делът на средствата (25,7 млн. лв.) за вдигане на заплатите на служителите в НАП; 7,1 млн. - за Агенцията за безопасност на храните; 3 млн. лв. за работещите в ИА "Борба с градушките"; 1,1 млн. за ДА "Архиви"; 5 млн. за АПИ; 14,1 млн. за Агенция социално подпомагане; 6,4 млн. - за Агенцията по заетостта; 1,8 млн. за ГИТ; 11,1 млн. за НОИ; 6,2 млн. за Регионалните здравни инспекции; 718 хил. за ИА "Рибарство и аквакултури", 4,9 млн. за ДФ "Земеделие"; 145 хил. за ИА "Железопътна администрация"; 379 хил. за Изпълнителната агенция по горите; 122 хил. за ГД "Изпълнение на наказанията"; 2,5 млн. за областна администрация.

Белгия вдига минималната си заплата над 2 000 евро. Кои са останалите страни в ЕС над този праг?

Поредна страна в ЕС вдига минималната си заплата над 2 000 евро. Кои са останалите над този праг?

Според изчисления на профсъюзите увеличение ще облагодетелства 80 000 души с ниски доходи