Световната банка даде мандата на Commonwealth Bank of Australia под подготви първата в света блокчейн облигации. В съобщение на институцията се посочва, че това ще бъде първата емисия в света, която ще бъде създадена, трансферирана и управлявана с блокчейн технологията, която стои за криптовалути като bitcoin.

"Blockchain има потенциала да улесни процеса на редица сред редица посредници и агенти на дълговия пазар. Това ще помогне за опростяване на процеса по набиране на капитал и търговия на активи, ще увеличи ефикасността и ще го направи по-прозрачен", казват в общо съобщение двете организации.

Когато бъдат пуснати, облигациите ще бъдат издадени и разпределяни на блокчейн платформа, управлявана от Световната банка и CBA.