Популярността на криптовалутите и конкретно на bitcoin нарасна бързо през последната година и като сериозна причина за това може да се посочи рязкото поскъпване на дигиталните пари в края на миналата година.

Въпреки че някои експерти възприемат криптовалутите като бъдещето на парите, все още в редица държави търгуването с такива остава ограничено или напълно забранено.

Инфографика на платформата HowMuch показва, че източните държави остават по-консервативни по отношение на дигиталните пари спрямо западните. В момента Русия е най-голямата страна в света, където търговията с bitcoin e нелегална. Същият статус имат дигиталните пари още в Афганистан, Алжир и Мароко.

Китай и Южна Корея от своя страна са примери за въведени сериозни регулации в областта на криптовалутите. Сериозните ограничения в двете азиатски страни предизвикаха вълна от разпродажби на дигитални монети в началото на седмицата.

Различни ристрикции има въведени още в държави, като Пакистан, Саудитска Арабия и Египет. Северна Америка и Западна Европа са регионите, където има свободна търговия на криптовалути.

Към момента 99 от общо 246 държави в света не са въвели ограничения на търговията с дигитални пари. При 130 страни липсва позиция по този въпрос. В общо 17 държави пък на криптовалутите са наложени ограничения или те са напълно забранени.

Снимка 382951