Почти половината от корпоративните данни (48%) вече са преместени в облачни хранилища. Това показва проучване сред 3000 специалисти по ИТ сигурност във водещи компании от Франция, Германия, Обединеното кралство, САЩ, Австралия, Бразилия, Индия и Япония, извършено от института Ponemon и групата Thales.

Интересна тенденция е преходът към многооблачни решения, пише TechNews.bg. Средно компаниите използват услугите на три различни доставчика. Това са главно Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и IBM. Повече от една четвърт от организациите използват платформите на четири или повече доставчика на услуги. Всъщност почти половината от анкетираните компании използват мултиоблачни платформи (48%).

Сигурността е проблем номер едно само за една трета (32%) от организациите, показва изследването. Тази осъзната група от потребители е уверена в своята собствена отговорност за сигурността на данните и не я прехвърля към доставчика на услуги или разработчиците на софтуерни платформи.

Около половината от компаниите (46%) са сигурни, че съхраняването на чувствителни данни в облака е по-рисковано от локалното съхранение. Въпреки това повече от половината от анкетираните (56%) признават, че това е оправдан риск.

Но що се отнася до отговорността, една трета от анкетираните са сигурни (35%), че тя е задължение на доставчиците на услуги. 33% от анкетираните признават общата отговорност, а 31% смятат себе си за лично отговорни за сигурността на своите данни.

Делът на криптираните данни постепенно се увеличава, въпреки че около половината от компаниите (51%) все още не използват криптиране, за да защитят данните в облака. Тук се наблюдават и регионални различия. Например, германските служители са най-дисциплинирани в проблемите с криптирането - 66% от немските компании криптират данните.

Може да се отбележи, че броят на тези, които вярват, че данните в облака са по-трудни за защита от локално съхраняваните данни, нарасна. Повече от 70% виждат трудностите при управлението на правилата за поверителност и управлението на цялостната защита на данните в облака, а други 67% посочват, че е трудно да се използват традиционните методи за сигурност в облака.

Битката на Берлин за дигитална независимост на Европа

Битката на Берлин за дигитална независимост на Европа

Германия иска да създаде конкурент на Amazon и Microsoft, който да пази чувствителните данни на компаниите на Стария континент