Пристанище Констанца получи пореден сериозен тласък към утвърждаването си като водещ фактор в региона благодарение на серия от инвестиции на обща стойност над 65 милиона евро. Един от концесионерите DP World откри 3 нови обекта, сред които терминал за проектни товари с площ 5 ха и нов RO-RO терминал, чийто капацитет достига 80 000 превозни средства годишно, съобщи Business Review.

Наскоро бе даден официален старт и на дейността на логистичен хъб в Аиуд, също част от мащабното разширение на инфраструктурата. Очаква се и допълнителни 50 млн. евро да бъдат вложени в нова мултитранспортна платформа, която ще започне работа през 2025 г.

Румъния инвестира €300 милиона в пристанище Констанца

Инвестиция за €300 милиона в румънското пристанище, конкурент на Варна

Ще бъде подобрена цялата инфраструктура за водоснабдяване и не само това

Улеснен стокообмен

Новите съоръжения подобряват значително свързаността между всички видове транспортни услуги, оперирани от DP World в Румъния, като улесняват движението на стоки между континентална Европа и Черно, Северно и Адриатическо море.

Благодарение на направените инвестиции DP World разчита да накара повече големи компании да разширят своите производствени мощности в региона. На този фон, автомобилната индустрия в Румъния продължава да расте и вече представлява 13% от БВП. Сред големите производители в страната са имена като Mercedes-Benz, Renault-Dacia и Ford, което е пореден довод в полза на бурното развитие и инвестиции в инфраструктура и логистични услуги.

"Последните ни инвестиции в Румъния ще увеличат товарните потоци през страната с около 2 млн. тона годишно. Вярваме, че DP World значително ще засили позицията си на един от най-важните контейнерни и RO-RO хъбове в Централна и Източна Европа, осигурявайки по-голямата част от търговията на ЕС с Турция и Централна Азия", коментира Козмин Карстеа, изпълнителен директор на DP Romania, по време на официалното откриване на новата инвестиция. Той илюстрира това с пример - след въвеждането на фериботната линия между Румъния и Турция транспортирането на автомобили ще отнема около 2 дни, сравнено с 5 дни по суша.

Ключов коридор със солидна държавна подкрепа

През март 2024 г. правителството на Румъния одобри меморандум за модернизация на пристанището в Констанца, включващ изграждането на специализирани терминали за големи кораби на приблизителна стойност от 1,12 млрд. евро. Транспортният министър Сорин Гриндеану подчерта, че пристанището за първи път се намира между два основни търговски потока: традиционния морски коридор от Азия и средния коридор от Китай.

Снимка 669238

Източник: iStock

DP World планира да изгради логистични складове в пристанището, които могат да съхраняват стоки при подходящи условия, докато намерят купувачи. Пристанището в Констанца е безмитна зона, което позволява бързото движение на стоки.

Разширяването и модернизацията на пристанището в Констанца представляват ключов фактор за икономическото развитие на Румъния и региона на Централна и Източна Европа. С продължаващите инвестиции и подобрения Констанца се утвърждава като стратегически важен логистичен хъб, който ще играе все по-голяма роля в европейската търговия и икономическия растеж.

Перспективи

През последните години Румъния бележи значителен икономически растеж, а пристанището в Констанца играе ключова роля в утвърждаването на тази позиция. С разширяването на терминала на DP World, Констанца се утвърждава като водещ логистичен хъб за Централна и Източна Европа. Така амбициите на пристанище Варна да бъде достоен конкурент в региона явно се отлагат. За неопределено време.