Базираната в Швейцария енергийна компания MET Group заяви, че е приключила придобиването на 100% от Enel Green Power Bulgaria, която притежава 42 MW вятърен парк в североизточна България, предаде SeeNews.

"MET Group разглежда растежа на производството на енергия от възобновяеми източници в Централна и Източна Европа като основна част от своята бизнес стратегия за напред, като същевременно подкрепя енергийния преход от въглищата в Европа", се казва в изявление на компанията в четвъртък.

"Целта на MET е да изгради географски диверсифициран портфейл от енергийни и инфраструктурни активи със значително портфолио от възобновяеми активи", добавят от компанията. Сделката вече е получила и зелена светлина и от антимонополния орган в България.

Вятърният парк с мощност 42 MW в североизточна България е петият по големина в страната. Състои се от 14 единици ветрогенератори Vestas-V90 с по 3 MW всяка, разположени в общините Шабла и Камен бряг. Мощностите първоначално бяха пуснати през 2010 г., а с капацитета си могат да захранят около 30 хил. домакинства или един по-малък град.

MET Group оперира на пазарите на природен газ, електроенергия и петрол, като извършва дейности в 14 държави чрез дъщерни дружества, оперира на 26 национални газови пазара и разполага с 22 международни търговски центъра. Консолидираните приходи на компанията достигнаха 11,7 млрд. евро през миналата година. Цената на сделката у нас обаче не се споменава.

През миналата година MET Renewables и базираната в Сърбия енергийна компания NIS, в която мажоритарен собственик е "Газпром", стартираха съвместен проект по изграждането на вятърен парк с мощност от 102 MW в Пландище, с което присъствието на MET Group на Балканите се засилва.