Глобалният дефицит на мед, ключов за енергийния преход метал, е от 5 до 6 милиона тона в средносрочен. Това гласят прогнозите на експертите на фона на напрежението, породило се заради несъответствието между търсене и предлагане. това поражда безпокойство за успеха на енергийния преход, тъй като червеният метал играе централна роля в електрификацията и е основен фактор за намаляване на парниковите газове, пише агенция France-Precce.

Според Международната агенция за енергията - МАЕ, пазарът на медта е нараснал с около 50% между 2017 и 2022 година, достигайки близо $200 милиарда. Като се вземе предвид експоненциалният растеж на търсенето, то в началото на 2030-те години може да възникне проблем заради дефицит от 5 до 6 милиарда тона, изчисляват експерти.

Междуправителствената структура Международна група за проучване на медта оценява на около 10 милиона тона количествата мед, "блокирани" в минни проекти, които са в процес на одобрение за идните от 5 до 10 години.

Медта на Узбекистан заобикаля Русия - през България

Медта на Узбекистан заобикаля Русия - през България

Средният коридор, пресича Туркменистан, Азербайджан и Грузия, както и Каспийско море и Черно море с помощта на влакови фериботи

Последните доклади на S&P Global, Wood Mackenzie, Международната енергийна агенция и други изследователи заключават единодушно, че докато търсенето на мед може почти да се удвои до 2035 година, минните компании изпитват трудности да се справят. Този дефицит заплашва не само да попречи на растежа на чистата енергия, но и да прекъсне целта за нулеви нетни емисии до 2050 година - червената линия за предотвратяване на бедствията, свързани с изменението на климата.

Част от възможните решенията на проблема включват подобряване на съществуващите минни операции, разработване на нови технологии за добив и засилване на усилията за рециклиране.

Целият свят вече е поел по пътя на електрификацията, за да намали парниковите газове. Европа си е поставила за цел да свие въглеродните си емисии с 55% спрямо равнищата от 1990 година, така че недостиг на ключов метал като медта наистина може да се окаже пагубно за икономиката. Тук идва мястото и на алтернативните решения.

Едно от тях е използването на алуминий, който е добър проводник на електричество и не води до проблеми с ресурсите.

"При алуминия обаче има трудности по веригата за доставки. Освен това той изисква три различни етапа на производство, които не винаги са в една географска зона", коментира Венсан Десал - директор операции в индустриалния производител Nexans.

Експертът подчертава, че производството на алуминий е много трудоемко и отделя въглерод, поради което цената му зависи в голяма степен от цените на електроенергията. Не на последно място има и геополитически елемент - един от най-големите производители на алуминий в света е Русия и това създава допълнителни ограничения на пазара.

Едно е сигурно, медта е нужна за захранването на бъдещето.

"Елаците-Мед" планира 1.2 милиарда лева инвестиция в рудника си, ако концесията им бъде удължена

Най-големият работодател в Средногорието планира инвестиция за 1.2 милиарда лева в мината си

Над 2000 души работят в минната компания