"УниКредит Булбанк" има нов главен риск директор и член на Управителния съвет. Това е Борислав Бангеев, който ще смени на тази позиция Теодора Петкова. Тя, от своя страна, от началото на май е главен изпълнителен директор на банката.

Досега Бангеев е бил глобален директор на управление "Кредитни трансакции с финансови институции, банки и държави" (ФИБС) в "УниКредит" СпА, част от Глобални кредитни трансакции.

На тази позиция той се е занимавал с управлението на кредитния риск на банките, небанковите финансови институции и портфейла от държавни ценни книжа на УниКредит Груп, включително координация на трите хъба в рамките на УниКредит СпА, УниКредит Банк АГ и УниКредит Банк Аустрия АГ.

Той е член на комитета по кредитни трансакции на Групата и на комитета по дългови капиталови пазари.

"Бих искала да поздравя Борислав за поемането на нова ръководна роля. Неговият избор още веднъж доказа способността на УниКредит да свързва потребностите от развитие на бизнеса и на хората си. Убедена съм, че неговият разностранен опит ще продължи да направлява успешното развитие на дирекция Риск в УниКредит Булбанк", коментира Теодора Петкова.

"Подхождам към това ново предизвикателство с ентусиазъм и ще се стремя, с екипа на "УниКредит Булбанк" да продължим заедно да надграждаме успешния устойчив модел на растеж на банката като водещата банкова финансова институция в България", посочва Бангеев.

Борислав започва своята кариера в банката като мониторинг мениджър Банкиране на дребно в дирекция Управление на риска след стаж в отделите Кредитиране на физически лица и Продуктово развитие. От октомври 2007 година до май 2010 година той е мениджър по кредитна политика, продукти и процедури в "УниКредит Булбанк". През май 2010 година Борислав започва да гради своята международна кариера в "УниКредит" СпА като бизнес мениджър в звено "ФИБС & Kредитен риск в търговския портфейл" в Мюнхен, Германия, където активно съдейства за въвеждането на групов централизиран подход в управлението на кредитния риск за този сегмент.