Към октомври 2017 година Земята е дом на 7,6 милиарда души, като най-голям брой от тях живеят в Азия и Африка. Как обаче би изглеждал светът, ако в него живеят едва 100 души?

Такава картина се опитват да дадат от платформата 100people.org в своя проект "The World as 100 People".

Според техните данни едва един човек от тях би имал диплома от колеж при условията от 2006 година. Към 2017 година обаче техният брой от тези 100 би бил 7 души. 86 от тях обаче ще могат да четат и да пишат, а 30 ще имат достъп до интернет.

Близо половината от хората на Земята или точно 48 биха живели с под 2 долара на ден. 77 от тях биха имали посдлон, но 23 няма да има къде да живеят. 87 пък биха имали достъп до чиста питейна вода.

При условията към тази година, ако в света бяха останали 100 души ¾ от тях биха били възрастни, а ¼ - деца. Между 0 и 14-годишна възраст биха били 25 души, между 15 и 64 години - 66, а над 65 биха били 9 души.

Доминираща би била азиатската раса. Цели 60 души биха били от най-големия континент. 16 биха били африканци, 14 - американци и едва 10 европейци.

Водещата религия би била християнството, като към тази група биха принадлежали 31 души, следвани от 23 мюсюлмани и 16 души атеисти.

Снимка 327788

Източник: public.tableau.com