Експерти и политици започват да говорят за "черния лебед" всеки път, когато в света се случи някакво глобално събитие, което никой не е очаквал. И което има значително влияние върху икономиката и други важни сфери на обществения живот.

Какво означава тази получил популярност последните години термин - метафора, възможно ли е да се предвиди кога ще настъпи, можем ли да се подготвим за него, как да избегнат негативните му последствия.

Какво е "черен лебед"?

"Черен лебед" е събитие, което първоначално изглежда рядко и трудно за прогнозиране, но впоследствие често се оказва съвсем логично, въз основа на развиващите се процеси.

Самият термин ни връща към латинския: "rara avis in terris, nigroque simillima cygno", което се превежда като "рядка птица на земята, като черен лебед". Така древните римляни са описвали нещо много рядко, почти невъзможно събитие. Факт е, че до края на 17-ти век се е смятало, че лебедите са само бели, докато холандските изследователи за първи път не откриват черен лебед в Западна Австралия.

Снимка 487979

Източник: GettyImages

Теорията е озвучена за първи път от американския математик и икономист Насим Талеб през 2004 г. в книгата му Fooled by Randomness, а през 2007 г. той въвежда самия термин в книгата "Черен лебед. Под знака на непредсказуемостта". Насим Талеб, пише в статията на Тrends.rbc, предложи три основни критерия, по които дадено събитие може да бъде класифицирано като "черен лебед":

  • изненада, включително за експертите;
  • начителни последици;
  • появата на рационална обосновка след случилото се.

Ярки примери за подобни събития според Талеб са Първата световна война (започнала с убийството на Франц Фердинанд от Гаврило Принцип), разпадането на СССР, терористичната атака на 11 септември 2001 г. и световната финансова криза от 2008 година.

Защо възниква този феномен?

Ето основните грешки, които не ни позволяват да предвидим появата на "черни лебеди" във времето:

Ефект на балона - хората са склонни да се доверяват на повече информация и мнения, които са често срещани в тяхната среда или сред тези, които смятат за авторитети. В същото време всичко, което противоречи на това, се игнорира;

Злоупотреба с математически методи в реалния живот. Например, теорията на игрите често се използва за прогнозиране на вероятността за спечелване на лотарията или картите. На практика всичко е много по-сложно и трябва да се вземат предвид дори онези фактори, за които не знаем;

Прилагане на задна дата: когато бъдещите събития се опитват да бъдат предвидени въз основа на миналото. Както и в предишния параграф, основната грешка тук е да приемем, че знаем достатъчно, за да правим прогнози и че всичко ще се развива по същия сценарий.

Снимка 496408

Източник: iStock

Пандемията от COVID-19 също ли е "черен лебед"?

Това мнение е много разпространено. Например по време на конференцията на Ideas Lab в Брюксел беше изразена идеята, че коронавирусът демонстрира крехкостта на глобалния мир и неспособността на държавите да действат ефективно и гладко. В резултат на това бяхме изолирани и разделени от граници и блокирания, икономиката потъна в хаос, а СЗО издаде закъснели и противоречиви препоръки. Както подобава на истински "черен лебед", пандемията се оказа неочаквана за световната общност (с изключение на прогнозите на Бил Гейтс , които никой не слушаше) и доведе до глобални последици.

Как "черните лебеди" влияят на живота ни?

През 2007 г., съвпадайки с издаването на книгата му, Талеб публикува статия в The New York Times, обясняваща влиянието на черните лебеди върху нашето основно разбиране за света: "Едно наблюдение може да опровергае общоприетото убеждение, основано на хиляди години наблюдения на милиони бели лебеди. Всичко, от което се нуждаете, е една единствена (и, както се казва, доста грозна) черна птица. С други думи, подобни събития коренно преобръщат нашата картина на света, доказвайки, че всичко, на което се основава, е доста ненадеждна и дори илюзорна конструкция. Тази теза поражда недоверие към всякакви експертни оценки и прогнози, базирани на добре познати принципи и формули.

Според Талеб на прогнозите за инвестиции може да се вярва не повече от астрологията. Първият "черен лебед" може да срине пазара или, обратно, да доведе до експлозивен растеж на определени активи и никой не може да се подготви за това: "Прогнозираме търсенето на петрол 30 години предварително, без да осъзнаваме, че не можем да знаем какво ще бъде следващото лято.

Енергийната криза през 2021 година - "черният лебед", който не мисли да отлита

Енергийната криза през 2021 година - "черният лебед", който не мисли да отлита

Русия също "хвърли дърва в огъня" на енергийния дисбаланс

Кумулативните грешки в политическите и икономическите прогнози са толкова чудовищни, че гледането на техните списъци ме кара да искам да се щипна, за да се уверя, че съм буден." Като потвърждение на тезите си Талеб цитира събитията от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк. Тогава никой не оцени обективно всички възможни рискове, просто защото подобно развитие на събитията изглеждаше най-невероятно. Експлозия в сърцето на Ню Йорк е най-рисковата и трудно изпълнима. Поради изненада терористичната операция беше успешна.

Талеб разширява теорията за "черните лебеди" до известни личности, които не са били оценени приживе - като Едгар Алън По или Артър Рембо. Според него, ако изоставим обичайните логически нагласи, щяхме да имаме време да разпознаем техния талант, който изпреварваше времето си.

Снимка 332759

Източник: iStock

Възможно ли е да се предскаже появата на "черни лебеди"?

На първо място, Талеб предлага да се преразгледат традиционните източници на знание, с помощта на които формираме представи за света и ключови събития, като се започне от медиите. Журналистите често се фокусират върху това, което определено ще заинтересува аудиторията им, игнорирайки това, което им изглежда скучно или маловажно. Това ни създава изкривена и предубедена картина.

За да прецените как реалността се разминава с нашите представи, Талеб предлага да си припомните всички ярки събития през живота си и да прецените колко предсказуеми са били те за вас. Освен това, колкото по-неочаквани са събитията, толкова по-голям ефект имат. Той също така съветва да разгледате по-отблизо онези факти, които не сте знаели, но които значително са повлияли на хода на нещата. Именно неизвестното, скрито от нас, според Талеб, влияе най-много на случващото се и води, наред с други неща, до появата на "черни лебеди".

Склонни сме да се фокусираме само върху известни факти, когато вземаме решения. Например, през 30-те години на миналия век французите издигат линията Мажино, отбранителни укрепления, където германското нашествие вече се е случило 20 години по-рано. Няколко години по-късно Хитлер лесно го заобиколи и нахлу от другата страна.

Насим Талеб призовава за почивка от това, което считаме за норма, и да се съсредоточим върху най-необичайното и изключително. За да изпреварите всички, трябва да разгледате най-невероятните сценарии и да предложите най-неочакваните идеи: "Противно на твърденията на социалните учени, почти всички важни открития и технически изобретения не са резултат от стратегическо планиране - те бяха просто "черни лебеди".

Учените и бизнесмените трябва да разчитат възможно най-малко на планирането и да импровизират колкото е възможно повече, като се опитват да не пропускат възможността, която се е появила.

Връщайки се към събитията от 11 септември, Талеб твърди, че атаките са могли да бъдат предотвратени. За да направите това, беше достатъчно да се монтират бронирани врати в самолети, които да бъдат сигурно заключени отвътре и отвън. Въпреки това е малко вероятно авиокомпаниите да предприемат тези скъпи мерки без реална заплаха. В резултат на това след факта властите повишиха изискванията за сигурност във високите сгради и затегнаха проверката на пътниците на летището.

"Черният лебед" и ефектът на пеперудата

Ефектът на пеперудата е явление в рамките на теорията, според което дори леко въздействие върху елемент от определена хаотична система може да доведе до огромни и непредвидими последици. Най-ярката илюстрация е едноименният филм, където незначителни събития от миналото напълно промениха бъдещето на героите. Общото между ефекта на пеперудата с теорията за "черния лебед" е, че и в двата случая става дума за непредвидими, но много значими събития. Ефектът на пеперудата обаче се използва главно в естествените науки, когато се говори за природни системи, където всяко фино явление може да се случи непредвидимо и значително да повлияе на цялата система като цяло. Например в метеорологията, където внезапните метеорологични явления могат да доведат до изменение на климата или природни бедствия.

Снимка 331774

Източник: iStock

Какви "черни лебеди" ни очакват в близко бъдеще?

Още през 2017 г., в интервю за RBC , Талеб прогнозира най-вероятните събития, които ще се превърнат в новите "черни лебеди":

Епидемии. "Медиите подценяват тази опасност и рядко вдигат шум около научни публикации, че бактериалната резистентност към антибиотици нараства или че се появяват нови щамове вируси. През 2020 г. в интервю за RBC той добави, че високата смъртност от COVID-19 е пряка последица от факта, че мнозина подцениха епидемията, дори когато заплахата стана доста очевидна. Според него премахването на карантината не означава, че можем да се върнем към нормалния живот: последствията ще останат с нас за дълго време.

Неолудизъм. Този термин се отнася до съпротивата срещу роботизацията - по аналогия с движението на лудитите, които в началото на 19 век чупят тъкачни машини, страхувайки се за работните си места. В широк смисъл, неолудизмът е обостряне на ултраконсервативни настроения в противовес на бързото развитие на технологиите и разпространението на научни знания. Особено ярко, според Талеб, тази тенденция ще бъде забележима в ислямските държави.

В същото време Талеб не вярва, че новите технологии ще обърнат бъдещето ни с главата надолу: техният ефект е до голяма степен преувеличен и забележим само в определени области: "От всички технологии, които обещават да обърнат света с главата надолу, аз вярвам само в нови енергия. Просто защото аз лично ги използвам. Къщата ми е напълно автономна и работи на слънчева енергия, а аз карам Tesla."