Близо една четвърт от индийците на между 15 и 24-годишна възраст са били без работа през 2022 г., съобщава Quartz, като цитира данни на Световната банка.

Това е значително по-лошо представяне в сравнение с други гъсто населени държави в региона.

Контекст: Според доклад на Morgan Stanley Индия като най-бързо растяща икономика в света ще е основен двигател на растежа в Азия през следващото десетилетие. Важен фактор за това е стратегията на западните държави да диверсифицират инвестициите си на континента и да намаляват концентрацията им в Китай.

Индия скоро ще е най-населената страта в света, но дори не знае колко жители има

Индия скоро ще е най-населената страта в света, но дори не знае колко жители има

Според правителствени служители забавянето с преброяването се дължи на решението на правителството да прецизира процеса

Експертите обаче виждат проблеми - ниското доверие в бизнес средата и намалялото външно търсене, както и тежката бюрокрация могат да лишат страната от конкурентните ѝ предимства, предупреждават от Moody"s.

Детайли: Всички тези предизвикателства ще стават още по-големи през следващите години. Заетостта на младите хора в Индия е проблем още от преди COVID-19, но продължава да тежи на икономиката на страната и до момента. Тя остава много висока - 23,2% през миналата година. Пиковите нива бяха през 2020 г. - 30,6%.

Общата безработица също е с тенденция към нарастване.

Tech гигантите с големи съкращения в Индия

Tech гигантите с големи съкращения в Индия

Google и Twitter освободиха стотици свои служители в страната

От друга страна: Quartz отбелязва, че ситуацията с младежите в Индия не е сходна с тази в други държави от региона. Най-доброто сравнение е Индонезия. Тя също е в етап на усилено развитие на икономиката си и има голям публичен сектор, контрол на цените на основни стоки и е отворена към чуждестранните инвестиции. Сблъсква се и със сходни проблеми по линия на индустриализацията, инфраструктурата и социалното неравенство.

При нея обаче безработните младежи са почти наполовина по-малко - 13% през 2022 г. Тенденцията е устойчива - заетостта се повишава от години.

Индонезия иска до 2 години да осигурява 65% от износа на никел в света

Държавата, която иска до 2 години да осигурява 65% от износа на никел в света

В страната, която е 4-та по население, се строи и най-големият в света завод за никел

Една от важните стъпки за това бяха законови промени от 2020 г., които позволиха по-лесното назначаване на чужденци с цел ускоряването на процеса на развитие на местни експерти, които са по-изгодният вариант за бизнеса.