Първата държава от Централна Америка, която забрани пластмасовите пликове за еднократна употреба, е Панама, новият закон влезе в сила от 20 юли. Страната цели да ограничи замърсяването на плажовете си и да помогне за справянето с проблема, който ООН определи като едно от най-големите предизвикателства за околната среда в света.

По този начин Панама се присъедини към повече от 60 други държави, които вече са забранили изцяло или частично пластмасовите торби за еднократна употреба или са въвели данъци за тях, за да обезсърчат употребата им, пише GreenTech.bg.

Супермаркетите, аптеките и търговците на дребно в Панама трябва незабавно да спрат да използват традиционните полиетиленови найлонови торбички. Магазините за търговия на едро ще имат срок до 2020 г., за да въведат политиката, одобрена през 2018 година. Ще има и глоби за неспазването на забраната. Единствено изключение за използването на найлонови торбички са т. нар. "санитарни причини", тоест предлагането на сурова храна.

По улиците на столицата - град Панама, се забелязват знаци с фразата "по-малко пликчета, повече живот", които да напомнят на минувачите, че мярката е влязла в сила.

Птици, костенурки, тюлени, китове и риби често се заплитат в или поглъщат остатъците от найлонови торбички в моретата и океаните, включително в Латинска Америка, един от регионите с най-богато биоразнообразие в света. По брега на Панама са обичайна гледка пластмасовите отпадъци, заливащи плажовете - особено в близост до населените места.

Предвид прогнозираното нарастване на потреблението, без нови политики за борба със замърсяването океаните ще съдържат повече тонове пластмаса, отколкото риба, през 2050 г., предвижда докладът "Нова икономика на пластмасите", публикуван от фондацията на Елън МакАртър през 2016 г. Докладът също така установи, че цялата пластмасова промишленост по това време ще консумира 20% от общото производство на петрол.