Международният валутен фонд прогнозира, че икономиката на Гърция ще нарасне с едва 2,3 процента през 2020 г., под надеждите на правителството. Експанзията ще се забави заради стагниращи инвестиции, лоша демографска среда и ниска продуктивност, пише Bloomberg. Атина предвижда растеж от 2,8 процента през 2020 г.

"Гръцкото икономическо възстановяване е разочароващо засега", казват от Международния валутен фонд в последния си доклад за страната. "За да бъде постигнато достатъчно увеличение на инвестициите, растежа и социалното включване, са нужни устойчиви и по-дълбоки реформи, които да включват пълното снаряжение от политики, както и силна политическа воля", се посочва още в доклада.

Гръцкото правителство иска да увеличи инвестициите, които от своя страна да подкрепят икономиката и да създадат фискално място за маневриране, чрез което да бъдат премахнати мерките за затягане на коланите, въведени по време на кризата. По-висок растеж ще помогне и на страната да намали огромната си задлъжнялост през следващите години.

Но според МВФ съотношението между дълг и БВП ще се покачи с около 10 процентни пункта до 2028 г. В дългосрочен план виждането на фонда "продължава да е, че устойчивостта на дълга не е осигурена в рамките на настоящите макро-фискални прогнози".

Гърция трябва да може да си поеме въздух

Международният валутен фонд е убеден, че европейските кредитори трябва да отхлабят примката около Гърция, за да ѝ позволят да расте. Според МВФ целта за първичен излишък от 3,5 процента от икономиката до 2022 г. трябва да бъде намален, за да може да се създаде възможност за повече инвестиции и социални разходи, които да подкрепят икономиката и социалното възстановяване.

Гърция вече не е най-рисковият кредитополучател в еврозоната

Гърция вече не е най-рисковият кредитополучател в еврозоната

Италия успя да "изпревари" южната ни съседка