Заплатите на учителите у нас през 2021 г. ще бъдат средно на ниво от 125% от средната работна заплата в страната. Поради нарастването й са заделени допълнително в проектобюджета за 2022 година 239 млн. лева. На практика това означава, че от април средната учителска заплата ще нарасне с 12%.

Това стана ясно от законопроекта за държавния бюджет за тази година, представен от министъра на финансите Асен Василев. Според заложеното, образованието и науката следва да получат близо 6,41 млрд. лв. през 2022 година.

Минималната заплата на учителите към момента е 1260 лева. Увеличение с 12% би означавало, тя да достигне 1411 лева. Средната заплата за различните учебни заведение и райони на страната е различна, но ако се приеме, че е около 1700-1800 лв., то при увеличение с 12%, тя може да достигне 1900-2000 лева. Точният й размер обаче ще бъде обсъден със социалните партньори и определен с наредба.

Близо 85 млн. лв. допълнително ще получат общините, за да премахнат всички такси в детските градини. Детските градини и ясли стават напълно безплатни от април 2022 година.

Децата в предучилищните групи и учениците от 1 до 4 клас ще продължат да получават безплатни закуски - за целта ще бъдат осигурени още 16 млн. лв., с които храненето им следва да стане по-качествено и здравословно.

Други 70 млн. лв. са определени за строителство и разширение на детски градини. За родителите, чиито деца не бъдат приети в безплатно детско заведение, са предвидени допълнителни компенсации от 13 млн. лева. Липсата на достатъчно места като цяло е проблем само на София.

Ще бъде продължена въведената миналата година програма за почивка на ученици - "Отново заедно", след изолацията в пандемията, каза министърът на финансите. За целта сега са заделени 23 млн. лв., а миналата година програмата се изпълняваше със средства за туризъм.

С 23 млн. лв. ще бъде финансирано медицинското обслужване на здравните кабинети в училищата и детските градини. От увеличения бюджет на Здравната каса, 280 млн. лв. са предвидени за допълнително финансиране на профилактика и доболнична помощ на деца.

Увеличение на средствата е предвидено и за наука. Ще бъдат осигурени допълнително 15,5 млн. лв. за изпълнение на целите, заложени в националните научни програми, Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура. С 31 млн. лв. се увеличава подкрепата за творци, които заради пандемията не могат да работят пълноценно.

Проектобюджетът за 2022 година: Минимална заплата 710 лева, осигурителен доход до 3400 лева

Проектобюджетът за 2022 година: Минимална заплата 710 лева, осигурителен доход до 3400 лева

Ако бъде приета, новата финансова рамка влиза в сила от 1 април