Ограниченият достъп на девойките до образование нанася сериозни щети на световната икономика. Страните губят от 15 до 30 трилиона долара, заради пропуснати възможности да се повиши производителността и доходите на женската част от населението.

Това се отбелязва в обзора на Световната банка "Missed Opportunites: The High Cost of Not Educating Girls".

По-малко от две трети от момичетата в страните с ниско ниво на доходите завършват даже начално училище, а непълно средно образование получават едва около 30 на сто. В света като цяло 77% от жените имат завършени само няколко класа от средната степен на образованието.

В същото време жените с пълно средно образовани от (СБ го оценява като 12 години обучение) имат значително по-голям шанс за устройване на трудовия пазар, а и заработват двойно повече от тези, които са лишени от такава възможност.

От Световната банка обръщат внимание също така и на значителните социални и икономически преимущества на пъпното средно образование за самите девойки и техните бъдещи деца.

За жените с такова образование е по-малка вероятността да се сблъскат с насилие в семейството, нивото на тяхното материално и психологическо благополучие като цяло е по-високо. Те са способни да вземат по-ефективни и правилни решения за себе си своите деца.

За обществото, освен активното участие на жените във всички сфери на живота, изгодата от по-високото образование се изразява и в намалена детска и майчинска смъртност, по-малко ранни детски бракове.

"Ние не можем да си позволим на половото неравенство да стои на пътя на световния прогрес. Неравенството в образованието е още един проблем, който може да се реши и който струва на света трилиони долари" се цитират в съобщението на СБ думите на главния изпълнителен директор на Световната банка, Кристалина Георгиева.

В настоящия момент в света се наброяват около 132 милиона момичета на възраст от 6 до 12 години, които не посещават училища.