Япония ще добави изключения към регулациите за финансово отчитане на компаниите, свързани с националната сигурност, което ще улесни придобиването на акции от международни хедж фондове, предаде Reuters. Целта е да се улесни задържането на чуждестранните капитали в страната, която е в стагнация в резултат на действията на централната банка.

Бизнесите, опериращи в сектори, свързани с националната сигурност, бяха принудени да декларират още повече информация за чуждестранните си акционери през ноември, тъй като властите се опасяваха, че поверителна информация може да бъде изнесена към Китай. Регулациите, влизащи в сила през, например създадоха необходимостта всеки чужденец, който придобива над 1% от японска компания, да преминава през скрининг.

Икономиката на Япония се сви с 6,3%

Третата най-голяма икономика се сви с 6,3%

И е заплашена от рецесия

Все пак според промените, готвени от страната, инвеститорите в дванадесетте сектора, свързани с националната сигурност ще бъдат облекчени от тези регулации, ако са съгласни с определени условия. Сред тях са вложителите да се съгласят да не участват в бордовете, взимащи решения за развитието на бизнесите, и да не правят писмени предложения до мениджърите.

Всички промени ще станат ясни през март, когато измененията в закона бъдат публикувани. Подобни облекчения вече бяха направени както в САЩ, така и в някои европейски страни. Сферите, в които регулациите в Япония бяха затегнати, включват отбраната, атомната енергетика, аерокосмическата промишленост, комуналните услуги, газта, киберсигурността и телекомуникациите.