Строителството и недвижимите имоти са една от най- цикличните индустрии. В момента секторът изпитва напрежение, заради промените на пазара на труда, цените на стоките и преди всичко заради лихвената среда и достъпността на кредитите. Това се казва в анализ на Кофас. 

Според експертите по кредитно застраховане от Кофас глобалната ситуация на световната сцена няма да се подобри през 2024 година.

Жилищният пазар е изправен ограничения по отношение на предлагането и търсенето. Ръстът на лихвените проценти доведе до бързо намаляване на търсенето, тъй като домакинствата не могат да си позволят да купуват имоти, особено след като цените на жилищата се повишиха. 

Това, както и глобалния недостиг на работна ръка, са най-големите пречки пред строителството.

Най-големият жилищен пазар счупи нов рекорд: Стойността на недвижимите имоти стигна $52 трилиона

Най-големият жилищен пазар счупи нов рекорд: Стойността на недвижимите имоти стигна $52 трилиона

Спад от пандемията се оказа краткотраен и жилищният сектор се възстанови бързо тази година

Ниското предлагане и бързото покачване на лихвените проценти през последните две години, доведоха до нарастване на разходите за строителство във всички посоки. Цените на материалите се повишиха, натискът върху заплатите се засили, а разходите за финансиране скочиха сериозно.

Високите лихвени проценти са предизвикателство за пазара на недвижими имоти 

Компаниите за недвижими имоти, които са активни предимно в бизнес сегменти (индустриални, офис и търговски обекти), са особено чувствителни. Това се дължи на дългосрочната тенденция за хибриден начин на работа, затварянето на офис площи и ускоряването на електронната търговия. 

Процентът на свободните офис площи е рекорден от 15 години насам - 20,2% през първото тримесечие на 2023 г. В САЩ. В Европа - 7,5% за периода.

Високите лихвени проценти са предизвикателства пред компаниите за недвижими имоти, като едно от най-големите въздействия е забавянето както на броя на сделките с имоти, така и на общата им стойност.

 Сделките в Европа са намалели наполовина през последната година и е на най-ниското си ниво от 2010 г. насам. Разходите за лихви пък нараснаха динамично през последните две години.

Градовете с най-голям риск от имотен балон по света

Градовете с най-голям риск от имотен балон по света

Къде жилищата са надценени

Ситуацията в ЦИЕ

В различните страни от ЦИЕ се наблюдава различна динамика.

България все още е под нивото, регистрирано през 2015 г., Чехия е малко над него. Румъния бележи ръст. 

От Кофас очакват подобряваща се тенденция в региона - поръчките на строителния сектор показват, че най-лошото е приключило за голяма част от страните и индустрията ще се подобрява постепенно, въпреки, че ще има още много предизвикателства.

Сред тях е и липсата на работна ръка, която все още ограничава бизнес активността. 

Достъпът до строителни материали е на по-добро ниво, отколкото беше през периода на възстановяване от пандемията и избухването на войната в Украйна.

Несъстоятелността в строителната индустрия е най-концентрирана в Румъния и Прибалтика. Това се дължи както на големия брой компании, извършващи дейност в сектора, така и на забавянията в корпоративните разплащания в него, които са над средните за региона.

Страните от ЦИЕ печелят много от притока на средства от ЕС. Особено активен потребител на тези средства е Румъния, което отчасти потвърждава високата динамика на производството в строителството.

Прогнозите за 2024 г.

Прогнозира се спад на цените в по-голямата част от развитите икономики (34% в Германия, 31% в Япония) от гледна точка на купувачите.

Цените на бизнес имотите вече са паднали с 25%. Има случаи, в които известни сгради се продават с над 50% отстъпка.

От Кофас тази година очакват динамични състояния на сектора, подпомогнати от приветствания спад на лихвените проценти.