Искате ли да инвестирате веднъж, а да получавате доход от това непрекъснато? Това се нарича получаване на пасивен доход. Има само един проблем за да тръгнете по този път - трябва да разполагате със спестени средства!

Но да кажем, че вече сте преминали етапа на спестяване на първоначалния капитал по един, или друг начин (като например получаване на наследство, продажбата на неосновен имот, или печалба от лотарията) и пред Вас сега стои въпроса къде да го насочите, за да получавате монгократни доходи след това?

Към източниците на пасивен доход ще подходя въз основа на риск, възвръщаемост и достъпност.

Трябва да имате предвид, че пътуването към пасивния доход е дълго, времеемко и често трудно, но благодарение на иновациите и технологиите, до голяма степен се ускорява и улеснява.

Депозитите

Това е най-добре познатия и масово използван източник на пасивни доходи. Имаше момент, когато този род алтернативи за Вашите спестявания носиха 7% годишен доход (точно преди фалита на КТБ).

Към днешна дата обаче, депозитите носят най-добра годишна възвръщаемост от 0.73%, според офертите на банките в популярен сайт за сравнение на финансови продукти. Проблемът е, че тази доходност не е достатъчна, за да запази стойността на парите Ви във времето, в среда на инфлация от около 3%.

Как можете да удвоите спестяванията си?

Как можете да удвоите спестяванията си?

5 стратегии за успех

Другият проблем е, че перспективите за повишение на лихвите по депозитите са минимални. Защото - на първо място банките разполагат с рекорден привлечен депозитен ресурс и на второ - ЕЦБ няма намерение скоро да повишава лихвите, особено след като последното й действие бе към възобновяване на стимулите за еврозоната.

Казано по друг начин, въпреки че българските спестители държат рекордна сума в депозити, това въобще не е добър източник на пасивен доход, защото на практика води до отрицателен ръст на покупателната способност на спестяванията.

В допълнение, не бива да държите по-голяма сума в депозит от гарантираната от банките, защото следващия път, ако се наложи да бъдат връщани пари на депозантите, може и да им бъде възстановена само до гарантираните 196 000 лева (което между другото е напълно логичен вариант)!

Инструменти с фиксиран доход - облигации

С намаляването на лихвените проценти през последните 30 години цените на облигациите продължиха да нарастват - съответно доходността им да пада. При доходност от около 2.6% за 10 годишните щатски облигации, би било трудо да се очаква по-нататъшно понижение на лихвените проценти.

Например погледнете към японските лихвени проценти, или тези в еврозоната, които са отрицателни. В допълнение, възстановените стимули от страна на ЕЦБ, до голяма степен гарантират по-нататъшен низходящ натиск върху облигациите, дори и в среда на леко възстановяване на инфлацията.

Може би по-голямото предимство за облигациите, за което малко се говори - е защитната им функция за диверсификация на риска в инвестиционните портфейли. Ако държите държавни облигации до падежа, ще получите обратно всичките си купонни плащания и главницата. Но точно както при акциите, има много различни видове облигационни инвестиции, измежду които да избирате и това до голяма степен усложнява сериозно нещата.

Защо до 45 години трябва да сме изплатили заемите и ипотеките?

Защо до 45 години трябва да сме изплатили заемите и ипотеките?

Бързото нарастване на дълговете може да създаде пречки пред пенсионирането

Всеки може да закупи индексен фонд (ETF) базиран на облигации, като например IEF (7-10 годишно държавни облигации), MUB (общински държавни облигации) или фонд с фиксиран доход като PTTRX (Pimco Total Return Fund).

Можете също така да закупите индивидуални корпоративни или общински облигации. Каквито и облигации да изберете обаче, основната Ви грижа би била бъдещето на лихвените проценти. Ако лихвените проценти се повишат, облигациите ще поевтиняват.

Трябва да отбележа факта, че родните спестители имат достъп до много български фондове инвестиращи на паричните пазари. При това много от тях се справят не особено зле.

От началото на публичното си предлагане до момента, Експат Глобални Облигации е носил анюализирана доходност от 4.6%.

Още два фонда успяват да донесат на инвеститорите доходност от над 4% от създаването си - Селект Облигации и Елана Фонд Свободни пари.

Физически недвижими имоти

За онези, които искат да се нагърбят с нелеката задача да управляват имот, недвижимите имоти могат да бъдат много добра инвестиционна алтернатива и източник на пасивен доход под формата на наем.

Въпреки ръста в цените на имотите в големите градове през последните 2-3 години, добавили над 30% към стойностите си, имотите все още често носят доходност от 5%, или дори повече. Това разбира се 0 при пълна заетост и без да се отчитат разходите за поддръжка и амортизация, които могат да изяждат около процент-процент и половина от потенциалната доходност.

Дори и въпреки това, доходността от отдаване под наем на недвижимите имоти може да е над 3.5-4%, което на практика я прави над четири пъти по-добра от доходността от депозити. Нещо повече, инвеститорите могат да разчитат и на капиталова печалба, от евентуално бъдещо поскъпване на имотите, която в най-лошия случай би следвало да защитава инвестицията им поне от инфлацията (в дългосрочен план).

Как да се пенсионираме с възможно най-голяма пенсия?

Как да се пенсионираме с възможно най-голяма пенсия?

Няколко практични съвета за събиране на голяма сума пари

Разбира се и инвестициите в имотите си имат своите недостатъци, част от които включват:

  • Амортизация - имотите са амортизират, обзавеждането има нужда от ремонт и подмяна.
  • Разправии с потенциалните наематели, или пък неплатени сметки, за които да се наложи да водите съдебни дела.
  • Имотът Ви да не е отдаден през цялата година, което съществено намалява доходността от наеми.
  • Мащабиране - покупката на имот не може да се разбие на части. Не можете да си купите имот по-малък от единица, или да купувате имота по-дълъг период от време с цел да диверсифицирате цената му.
  • Ликвидност - подобна на покупката на имот и продажбата му е задължително изцяло. Не можете да "осребрите" частично инвестицията си.
  • Такси и комисиони - такси за адвокати, нотариуси, местни данъци, комисиони на брокери и т.н. Стойността на разходите при покупка и продажба на имота често може да е в рамките на около между 3 и 5% от стойността му.

Ако искате да инвестирате във физически имоти, но да си спестите част от неудобствата упоменати по-горе, то може да помислете за инвестиции във Фoндoвe зa cпoдeлeнo финaнcиpaнe на имотни проекти.

Това е една относително нова инвестиционна алтернатива. Идеята е следната - много малки инвеститори, които искат да инвестират в имоти, но нямат достатъчно средства се обединяват и притежават частично един недвижим имот.

Инвеститорите сами избират в какъв тип проект да инвестират и чакат да бъдат одобрени. Има вече много онлайн платформи, измежду които могат да избират.

Кредитиране от потребител-до-потребител (P2P)

P2P кредитирането започна в Сан Франциско с Lending Club в средата на 2000-та година. Идеята за кредитиране от равнопоставени партньори е да се премахне посредничеството на банките и да се помогне на кредитополучателите да получат заеми при по-ниски лихвени нива, като в същото време доходността за даващите кредити да е по-висока от тази на депозитите.

Това, което някога беше една много бързо-развиваща се индустрия, обаче, сега се превърна в бизнес за няколко милиарда долара с пълна регулация. Конкуренцията между платформите е ожесточена, както и за кредитополучатели, което до голяма степен кара инвеститорите да поглеждат към все по-големи рискове.

37-годишен пенсионер-милионер: Покупката на имот беше най-лошото ми финансово решение

37-годишен пенсионер-милионер: Покупката на имот беше най-лошото ми финансово решение

И за това каква е по-добрата алтернатива според него

Традиционно годишната доходност, която може да се търси от инвеститорите е между 5 и 12%. Това обаче е свързано с голямо следене, инвестиране в много на брой малки кредити и известни рискове.

Общо взето, този източник на пасивен доход изисква доста усилия, време и нерви...

Доходи от дивиденти от акции

Инвестирането в компании с дивидент с голяма капитализация е един от най-добрите начини за изграждане на пасивен доход. "Дивидентните аристократи" са списък от големи компании, с традиции в изплащането на дивиденти и членове на водещи световни индекси.

Да кажем, че една компания печели 10 долара на акция и изплаща 75 цента под формата на дивидент. Това е 7.5% дивидентна доходност.

Дивидентните компании обикновено са по-зрели компании, които са преминали фазата си на висок растеж и вече нямат нужда от толкова сериозни капиталови инвестиции за разширяване на бизнеса си.

По-голямата част от компаниите, които изплащат дивидентите, са в сектор на комуналните услуги, телекомуникациите и финансовите сектори. Технологичните и интернет компаниите, както и биотехнологичните компании, рядко изплащат дивидент, тъй като реинвестират печалбите си в бързо растящия си бизнес.

Един от най-лесните начини да получите експозиция към акции изплащащи дивидент е чрез инвестиране в дивидентни индексни фондове, като например iShares Select Dividend ETF (DVY), Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats -(NOBL).

Можете също така да инвестирате в някои от стотиците робосъветници, които ще Ви дадат опция да изберете да насочите активите си към акции изплащащи дивидент, при това, при минимални такси.

Разбира се, можете да потърсите дивидентни компании и на БФБ. Няколко дружества откриваме на пода на борсата ни, изплащащи традиционно дивидент от над 4%...

Инвестиции в частни капитали

Инвестирането в частни капитали може да бъде огромен източник на пасивен доход, при правилен подбор. Ако откриете следващия Uber, възвръщаемостта ще взриви всяка друга инвестиция за пасивен доход. Разбира се, намирането на следващия Uber е трудна задача, тъй като повечето частни компании се провалят.

Къде трябваше да инвестирате 10 000 лева в началото на годината?

Къде трябваше да инвестирате 10 000 лева в началото на годината?

Няколко примерни инвестиции

Най-ликвидните от частните инвестиции са инвестиране в капиталови или кредитни хедж фондове, фондове за недвижими имоти и частни дружества. Обикновено ще има периоди от 6 месеца до 3 години, в които капитала Ви може и да не е изобщо ликвиден.

Най-малко ликвидни от частните инвестиции са, когато инвестирате директно в частни компании. Може да не успеете да получите парите си за 5-10 години, в зависимост от успеха на компанията и предстоящите събития за ликвидност.

Достъпът до частни инвестиции е ограничен само за акредитирани инвеститори, поради което оценката за достъпност на този род инвестиции е изключително ниска. И все пак... Някой може да Ви покани да направите подобна инвестиция!

Резултатът от риска и възвръщаемостта силно зависи от Вашите способности правилно да предусещате печеливши бизнеси.

Обикновено хеджфондове за инвестиране в частен капитал, могат да носят годишна възвръщаемост между 8 и 15% годишно.

Създаване на собствени продукти

Ако сте творчески човек, може да сте в състояние да създадете продукт, който е в състояние да генерира стабилен поток от пасивни доходи с години напред. Например, можете да напишете книга, или пък да създадете блог, които да Ви носят постоянни доходи под една, или друга форма.

Запитайте се колко часа седмично прекарвате в размисъл върху собствени идеи и можете ли да ги материализирате в създаването на продукт, който да се ползва и от други. В съвременния социален свят в който живеем, добрите продукти, могат бързо да се разпространяват, без да изискват особено големи инвестиции за маркетинг и реклама. Най-важното при тях е идеята...

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи