Безпрецедентно висок брой хора в пенсионна възраст в САЩ остават на работа, показват данните от доклад на Provision Living, обхванал повече от хиляда души в страната на възраст над 65 години. Това е възрастта, на която хората могат да се пенсионират, а пълна пенсия се получава на 66-годишна възраст. Според документа в много американски градове делът на заетите от този сегмент на населението е "поне 20% от работната сила или повече".

Колко българи ще взимат пенсия от Германия, Испания, Великобритания?

Колко българи ще взимат пенсия от Германия, Испания, Великобритания?

В тези страни са най-големите диаспори

Причината, поради която възрастните хора в САЩ остават на работа, е почти изцяло финансова - 62% посочват нея, а останалите 38% твърдят, че са останали в работната сила по лични причини. Това не е изненадващо - много от тях все още не са се отърсили от Голямата рецесия, а други изобщо нямат достатъчно спестявания, за да могат да водят нормален начин на живот на старини, въпреки че на практика почти половината искат да спрат да работят, а други 20% от анкетираните са посочили, че желаят да останат на работа, но на по-малко работно време. Всъщност средната възраст, на която те смятат, че е идеално човек да се пенсионира в тяхното положение, е 72 години.

Всъщност средно анкетираните са спестили за пенсиониране по 133 108 долара на човек, като тази сума не изненадващо е по-висока сред хората с висше образование (169 180 долара) и доста по-ниска при респондентите без такова (80 221 долара). Това е доста по-ниско от идеалните спестявания, които са 800 хил. долара. Според други анализатори необходимите спестявания са всъщност дори още по-високи и те възлизат на 2 млн. долара.

Половината от възрастните американци изобщо не са спестявали за пенсия

Половината от възрастните американци изобщо не са спестявали за пенсия

29% от тях може да не получават пенсия

За болшинството от бъдещите пенсионери основният източник на доходи след напускането на работната сила ще са социалните плащания (70% от анкетираните), следвани от пенсиите (37%), частните пенсионни фондове (37%), личните спестявания (27%), доходите от лихвите по акции (20%) и други. Едва 11% от запитаните са посочили, че ще разчитат на децата си или на други свои роднини за финансовата си издръжка след пенсиониране.

Въпреки че остават на работа, много от анкетираните в пенсионна възраст са изтъкнали, че срещат трудности в професионалната си среда. Най-голямото предизвикателство за тях е свързано с физическите или менталните ограничения, произтичащи от възрастта, което пречи на нормалното извършване на дейност за 44% от анкетираните. Други 36% от тях се опасяват да не бъдат съкратени заради напредналата си възраст, а 33% са посочили, че изпитват дискриминация, свързана с годините си, в работната си среда. "За много от пенсионерите също е предизвикателство да се справят с постоянните промени на работното си място", посочват в анализа.