През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна заплата в Казахстан е била 382,3 хил. тенге (881 долара), като в номинално изражение тя е с 12% по-висока в сравнение със същия период на 2023 г. В реално изражение възнагражденията на заетите са нараснали средно с 2,7% на годишна база.

"Въпреки малкия ръст на реалната заплата (като се има предвид и инфлацията в страната), положителната стойност на показателя показва, че заплатите постепенно се възстановяват от шока на двуцифрената инфлация през 2022-2023 г., която значително намали реалните доходи и съответно разполагаемия доход на казахстанците", пише в свой обзор експертът от аналитичния център Halyk Finance Мадина Кабджалялова, цитирана от Forbes.

Според нейния анализ, за първото тримесечие на 2024 г. на годишна база, най-бърз ръст на доходите има във финансовия сектор, ИТ и операциите с недвижими имоти.

Германската Flight Design ще отвори предприятие за производството на свръхлеки самолети в Казахстан

Германска компания, лидер в света при производството на свръхлеки самолети, ще отвори предприятие в Казахстан

Самолетите ще се продават в страната и в чужбина

"Финансовият сектор показа значителен реален ръст на средната заплата от 18%, осезаемо са нараснали и доходите при операциите с недвижими имоти (с 12,5%), както и в сектора на телекомуникациите и ИТ (с 10,7%). Също така, селското стопанство и сферата на изкуствата показаха добри темпове на растеж на трудовите възнаграждения", пише анализаторът.

В същото време обаче, средните доходи в секторите хотелиерство и ресторантьорство (-9,7%), както и строителство (-7,2%), са регистрирали чувствителен спад.

По думите на анализатора, независимо от сравнително добрия ръст на средната заплата в страната, в някои отрасли има голяма разлика в заплащането. А в повечето отрасли - в които са заети около две трети от всички трудещи се лица - заплатите са под средните за страната. По-конкеретно, по-ниски с 25% от средната за страната заплата получават в сферерата на образованието и в изкуствата. А в селското стопанство, въпреки добрия годишен темп на растеж за първото тримесечие, заплатите са почти наполовина по-ниски от средните (около 450 долара) за Казахстан.

За сравнение, по предварителни данни, към март тази година средната брутна заплата за България е 2300 лева (1290 долара). Това означава, че в бившата съветска република с население към 20 млн. човека и най-голямата площ в Централна Азия, средната заплата е с 43% по-ниска от нашата. 

Китайска и руска компания ще строят в Казахстан химически комплекс за $1 милиард

Китайска и руска компания ще строят в Казахстан химически комплекс за $1 милиард

"ЕвроХим" и CNCEC са от водещите в света в областта на химическата промишленост