Александър Велики, живял от юли 356 г. пр. н. е. до юни 323 г. пр. н. е., е бил смел завоевател и един от най-блестящите военни генерали в историята, пише Greek Reporter.

По-важното обаче е, че той полага културните основи за установяването на древния елинистичен свят, по целия път от Александрия в Египет до границите на Индия.

Според собственото му признание Александър се е опитвал да завладее земи чак до "краищата на света и Великото външно море". Той и неговите легиони нахлуват в Индия през 326 г. пр. н. е., печелейки важна победа над пауравите в битката при Хидасп.

Въпреки това, след години на безкрайна война в Близкия изток, могъщият пълководец най-накрая се завърща у дома по молба на войската му.

Александър Велики умира във Вавилон, градът, който планира да установи като своя столица, през 323 г. пр. н. е., преди да успее да изпълни поредица от планирани кампании, които биха започнали с нахлуване в Арабия.

Преди преждевременната си смърт синът на Филип Македонски основава около двадесет града, носещи неговото име, най-забележителният Александрия в Египет. Политиката на Александър за заселване на гръцки колонисти в завладените земи и градове и произтичащото от това разпространение на гръцката култура на Изток водят до нова елинистична цивилизация.

Ето някои от най-важните градове, които той основава в известния свят от онова време.

Александрия, Египет

Вторият по големина град в Египет е основан около малък древен египетски град около година 332 пр.н.е.

Александрия е била предназначена не само да стане елинистически център в Египет, но и да служи като жизненоважна връзка между Гърция и богатата долина на Нил.

Къде се намира единствената пустиня в България?

Къде се намира единствената пустиня в България?

В Европа има само две истински пустини

За известно време Александрия е интелектуален и културен център на древния свят. Градът и неговият музей и библиотека привличат много от най-изтъкнатите учени, включително гърци, евреи и сирийци.

Александрийците гледали на своя град повече като на вид божествена основа на гръцкия народ. Плутарх казва, че когато Александър напуска Египет, той оставя след себе си "голям и многолюден гръцки град".

Александрия Арахозия, Афганистан

Град, който за първи път е наречен "Александрия в Арахозия" в древни времена, сега е известен като град Кандахар в Афганистан.

Александър Македонски е основал този град на мястото на персийски гарнизон от шести век пр.н.е. Близостта до планински проход, река и кръстопът на три търговски пътя на дълги разстояния означава, че местоположението е от жизненоважно стратегическо значение.

В района не са открити древногръцки сгради, но в различни райони на града са намерени множество гръцки монети, надписи и гробове.

Монета с лика на Александър Македонски

Източник: iStock Images

Монета с лика на Александър Македонски

Александрия Ариана, Афганистан

Първата от многото Александрии в далечния изток на Македонската империя, "Александрия в Ариана", в днешния Афганистан, е един от над двадесетте града, основани или преименувани от Александър Велики. Сега известен като Херат, той е третият по големина град в Афганистан.

Гръцките армии на Александър преместват столицата на сатрапията на Ария от Артакоана на новото място през 330 г. пр.н.е. В същото време великият генерал разширява съществуващата персийска крепост.

Как живеят хората в най-претъпкания град на планетата?

Как живеят хората в най-претъпкания град на планетата?

Пропуснатите възможности на Филипините и неговата столица Манила

Александрия Буцефал, Пакистан

Град, основан от Александър Велики в памет на любимия му кон, Буцефал се намира точно на запад от великата река Инд.

Гарнизонът е настанен с гръцки и персийски ветерани и хора от околния район Пауравас. Древният град Александрия Буцефалос, сега потънал в прашни руини, някога е имал големи докове, което предполага, че е бил предназначен да бъде център на търговията.

Първата битка при Граник между Александър Велики и Персия, илюстрация на древната цивилизация

Източник: iStock Images

Първата битка при Граник между Александър Велики и Персия, илюстрация на древната цивилизация

Ай-Ханум (или Александрия на Окс), Афганистан

Открит случайно през 60-те години на миналия век, този невероятен археологически обект е определен за историческия град "Александрия на Окс". Вероятно по-късно наречен Евкратидия, това е един от основните градове на гръко-бактрийското кралство на Александър.

Стратегически разположен на река Оксус, Ай-Ханум има огромен набор от артефакти и структури от елинистическата епоха. Древният град е имал гръцки театър, гимназия и няколко гръцки къщи с изящни дворове с колонади.

Ай-Ханум става изключително важен гръцки град в империята на Селевкидите и гръко-бактрийското кралство. Смята се, че градът е бил разрушен, без да бъде възстановен, около времето на смъртта на гръко-бактрийския цар Евкратид през приблизително 145 г. пр.н.е.

Тир, Ливан

Красивият древен град Тир, днес четвъртият по големина градски център на Ливан, не е основан от Александър, а е завладян и напълно реконструиран от великия генерал.

Първоначално градът се е състоял от два отделни градски центъра: самият Тир, който се намирал на остров в непосредствена близост до брега, и свързаното с него селище "Ушу" на съседния континент. Александър Велики свързва острова с континента, като построява път по време на обсадата си на града през 332 г. пр. н. е., като разрушава стария град, за да използва отново дялания му камък.

През 315 г. пр. н. е. бившият генерал на Александър Антигон започва собствената си обсада на Тир, превземайки града една година по-късно. Тир възстановява независимостта си от империята на Селевкидите през 126 г. пр.н.е.

Емблематичен затвор със 115-годишна история в Япония се превръща в луксозен хотел

Емблематичен затвор със 115-годишна история в Япония се превръща в луксозен хотел

Сградата е културно наследство

Калатга Дарбанд, Ирак

Едно от най-новите археологически открития в кюрдската част на Ирак показва, че в региона има гръко-римски руини, които вероятно датират от кампанията на Александър Велики в Азия.

Древният град Калатга Дарбанд е датиран от късния елинистически период или от прехода между елинистическия и партския период. Мястото е регистрирано в регистрите на Генералната дирекция за антики в Багдад през 1973 г. Това е един от обектите, които ще бъдат изследвани в региона след войната в Ирак от френска мисия през 2013 г.

Искендерун, Турция

Исторически известен като Александрета и Скандерун, Искендерун е най-големият район в провинция Хатай. Разположен на красивия средиземноморски бряг на Турция, той е невероятно красив град и до днес.

Градът е основан през 333 г. пр.н.е. като друга от многото "Александрии". Намира се близо до мястото на битката при Иса, която се води и спечели Александър Велики.

Значението на Искендерун идва от близостта му до Сирийските порти, най-лесният подход към равнинния терен на провинция Хатай и Алепо, които са от решаващо значение в кампанията на Александър срещу Персийската империя.

Град Газа, Палестина

Последният град, който оказва съпротива по военния път на Александър към Египет, пристанищният град Газа е обсаден от армията на Александър за период от пет месеца през 332 г. пр. н. е. и неговите войски убиват или пленяват почти всичките му жители.

След това Александър довежда местните бедуини, за да населят Газа, и след това организира града в полис (или "град-държава"), установявайки корените на гръцката култура в района. Скоро след това Газа си спечели репутацията на процъфтяващ център на елинското обучение и философия.

Александрия на Кавказ, Афганистан

"Александрия на Кавказ" (съвременен Баграм, Афганистан) е друга от многото колонии на Александър Велики. Той основава града като важен комуникационен кръстопът в южното подножие на планинската верига Хиндукуш.

Александър Македонски заселва града със 7 000 македонци, 3 000 наемници, 7 000 местни жители и 3 000 невоенни последователи, започвайки през март 329 г. пр. н. е. Той също така построява военни крепости в месността, която сега е Баграм в подножието на Хиндукуш, заменяйки крепости, издигнати векове по-рано от персийския цар Кир Велики през приблизително 500 г. пр.н.е.

История на първата българска фабрика

История на първата българска фабрика

Кой е първият български предприемач?

Гражданите на Баграм изглежда са се покланяли на Зевс, както предполагат монетите на гръко-бактрийския цар Евкратид, които са открити в района. "Александрия на Кавказ" е служила като една от столиците на индо-гръцките царе, които са управлявали района в продължение на много години, от 180 г. пр. н. е. до 10 г. сл. н. е.

Снимка 634816

Източник: iStock Images