2022 г. беше слаба година за спестителите. Следвайки най-лошия сценарий, цените на активите повсеместно отбелязаха спад. Резултатът беше спад с 2.7% на глобалните финансови активи на частните домакинства, който е най-големият след Глобалната финансова криза през 2008 г. Това е един от изводите от 14-ото издание на Global Wealth Report на "Алианц", който проследява състоянието на активите и задълженията на домакинствата в близо 60 държави. 

Като цяло през 2022 г. светът изгуби финансови активи на стойност 6,6 трлн. евро. Така общите финансови активи възлизаха на 233 трлн. евро в края на 2022 година.

България противостои на глобалната тенденция

Брутните финансови активи на българските домакинства са се увеличили със скромните 2.6% през 2022 г. и достигат 123 млрд. евро. Този ръст остава далеч под рекордното предизвикано от пандемията увеличение през предходната година (29%).

Същевременно нетните финансови активи на страната ни възлизат на 100 млрд. евро, което представлява годишно увеличение с 0.8 на сто. 

Топ 10 на градовете по света с най-много жители с богатство от над $30 милиона

Топ 10 на градовете по света с най-много жители с богатство от над $30 милиона

Къде живеят най-богатите сред нас

Според анализа основен двигател за ръста на състоянието на българите през изминалата година са банковите депозити, които нараснаха с 10% на годишна основа. Класът активи застраховки/пенсионни спестявания, от друга страна, загуби -3.0% в стойност, докато ценните книжа не отчетоха промяна (-0.1%).

"Променящото се спестовно поведение играе важна роля в това", отбелязват от финансовата институция.

Докато през 2021 г. новите спестявания нарастваха и по-голямата част от тях бяха инвестирани в капиталовите пазари, през 2022 г. се завърнаха старите модели: спестителите намалиха покупките на ценни книжа до нула (след като закупиха ценни книжа на стойност 20 милиарда евро през предходната година) и използваха всички свежи спестявания, които намаляха с 86%, за банкови депозити.

В сравнение с предпандемичната 2019 г., финансовите активи са с 40.3% по-високи, но само в номинално изражение. Приспособен към инфлацията, ръстът е намалял наполовина - с 19.2% за три години.

Световното богатство ще се увеличи с 38% през следващите 5 години

Световното богатство ще се увеличи с 38% през следващите 5 години

Една от причините - ръстът на нововъзникващите пазари

Растежът на пасивите остава висок на 11.1% (10.1% за 2021 г.). Въпреки това, благодарение на високия номинален растеж, съотношението дълг/БВП спадна с 2 процентни пункта до 27.4%; сега е със 7 процентни пункта под пика си през 2009 г.

В крайна сметка с нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро България остава на 35-а позиция в класацията на най-богатите страни.

Топ 20 на държавите с най-големи нетни активи на глава от населението през 2022 г. и позицията на България:

1 САЩ 251 860 евро
2 Швейцария 238 780 евро
3 Дания 163 830 евро
4 Сингапур 151 200 евро
5 Тайван 141 600 евро
6 Нова Зеландия 117 760 евро
7 Канада 117 450 евро
8 Швеция 116 060 евро
9 Нидерландия 103 120 евро
10 Белгия 97 790 евро
11 Япония 96 500 евро
12 Австралия 92 630 евро
13 Израел 92 370 евро
14 Великобритания 88 380 евро
15 Ирландия 71 360 евро
16 Италия 69 350 евро
17 Франция 67 500 евро
18 Австрия 65 330 евро
19 Германия 63 540 евро
20 Малта 49 500 евро
35 България 14 510 евро