Вълшебството на мистичния Изток не спира да буди интерес. А като говорим за изток, няма как да не се сетим за древната китайска култура. Българската книга "Китайски приказки" на доц. д-р Антония Цанкова, която е преподавател в Софийския университет по дисциплините "Граматика на китайския, старокитайския език" и "Практически китайски език-устен превод", разкрива част от тайните на приказното богатство на Древен Китай.

"Писмената литература - сказания, предания, притчи, митове, легенди, в Китай са изключително многобройни, тъй като китайската цивилизация има около 3 500 години писмена история и през тези хилядолетия тя продължава да надгражда непрекъснатата си писмена история. Това е една цивилизация, която няма прекъсване на нишката на развитието си, въпреки историческите катаклизми, през които всяка една цивилизация преминава", коментира доц. Цанкова пред БНР.

Снимка 669973

Писателката разказва, че сред огромното богатство на писмената и фолклорна история на Китай, има открояващи се емблематични произведения, които са известни на носителите на китайската култура и на хората, занимаващи се с изследването й. Проектът е иницииран от българско издателство, което има цяла серия от такива сборници - "Приказки на народите" .

"И дойде ред и на китайските приказки и при първоначалния подбор наистина беше голямо предизвикателство", разкрива Цанкова".

В книгата читателите могат да прочетат за вълнуващото пътешествие до двореца на Нефритения император и да се потопят в историята на възникването на китайския зодиак, в специалната легенда преразказана като приказка, озаглавена "Животните от китайсия зодиак". Това е една интересна история, която дава представа за различни страни от китайския начин на мислене и устройство на света.

Древен Египет и неговата изключителна сила в управлението на природните и човешките ресурси

Древната цивилизация, изключително силна в управлението на природните и човешките ресурси

Дори пустинята е била в полза на властта