Българската банка за развитие участва активно в енергийния преход на страната. Компаниите в зеления портфейл на банката са нараснали до една четвърт от общия брой на фирмите, които ББР е подкрепила в последните две години. Това заяви изпълнителният директор на банката Цанко Арабаджиев на конференцията "Energy of Tomorrow", организирана от Инвестор Медия Груп.

Той уточни, че зелените критерии за предприятията са изцяло според изискванията на Европейската инвестиционна банка, която е партньор, осигуряващ техническа помощ при изработването на вътрешнобанковите правила на ББР за оценка на проектите.

Малкият и среден бизнес има завишен интерес към програмите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика.

Безспорно една от най-търсените програми на ББР е тази за соларна енергия, осигуряваща проектно финансиране за инсталацията на фотоволтаични централи. Чрез нея се изграждат съоръжения на стойност до 5 млн. лв. със срок на изплащане до 15 г. и гратисен период от 18 месеца.

Снимка 659198

Източник: ББР

По отношение на компаниите, които изпълняват проекти по национални и европейски програми (НПВУ и ЕСИФ), ББР осигурява мостови ресурс за реализиране на проектите преди получаване на безвъзмездната финансова помощ. По програмите се финансират мерки, свързани с модернизацията и дигитализацията на предприятията с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност.

Осигуряване на ликвиден ресурс с по-ниски изисквания за обезпечение предоставят и програмите с гаранция по европейската програма Invest EU, чийто прилагащ партньор в България е ББР.

През последната година банката подписа споразумения за общо 700 млн. лв. с Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа, които допълнително ще улеснят достъпа до финансиране на българския бизнес.