Представителите на бизнеса подкрепиха днес предложението на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ да се въведе екотакса за автомобилите.

Средствата от нея ще се използват за мерки за очистването на въздуха в населените места.

Това стана ясно на състоялата се днес по инициатива на екоминистерството среща, на която бяха обсъдени екотаксите за моторните превозни средства.

В нея участваха представители на Съюза на вносителите на автомобили в България и Асоциацията на вносителите на автомобили, на Националното сдружение на общините в България, Комисията за защита на потребителите, Българската национална асоциация на потребителите, експерти от министерствата на финансите и на икономиката и енергетиката. 

Две такси ще има от 1 .01.2007 г.- продуктова и екологична, стана ясно днес след заседанието за новите тарифи в МОСВ.

Продуктовата ще е 100 лева или със 20 лв. повече в сравнение със сегашната продуктова такса, която е 80 лева. Тя обаче не се дължи от членовете на организацията "Автоекобул" и от тези, които изпълняват индивидуални програми за рециклиране.

Средствата от тази такса се използват за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства. През 2005 и 2006 година в ПУДООС постъпват само 10-12 на сто от всички дължими продуктови такси, което е до 290 000 лева на месец.

Екологичната такса ще е между 100 и 250 лева според възрастта на автомобила. Представителите на организациите на вносителите на автомобили предложиха да се увеличи разликата в размера на екотаксата за най-новите и най-старите автомобили и за най-старите да е драстично по-висока с цел да се стимулира вносът на нови коли.

За автомобилите, които се внасят от страните-членки на ЕС и няма вече да се дължат мита, тя ще се плаща при първата регистрация у нас, а за внесените от други държави, за които се дължат мита -при оформянето на вноса.
Ако се внесе нов автомобил, дължимата еко такса е само 100 лева.

По предложение на министър Джевдет Чакъров ще има облекчения за инвалидите.

Средствата от тази такса ще постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Всички те ще се дават за проекти на общините за подмяна на старите дизелови двигатели на автобусите от градския транспорт, на отоплителните инсталации в обществените сгради, възстановяване и изграждане на зелени системи и др.

Максималната сума, която ще се взима при внос на автомобил, произведен преди 1992 г., за двете такси е 350 лева.

Най-масовите коли, които се внасят у нас, са с двигател „Евро 2", като за тях оскъпяването ще е средно около 160 лева.

Предвижда се инвалидите да бъдат освободени от такси, а с по-малки налози да бъдат облагани превозните средства с газови уредби.

С приходите от новата такса ще се финансират дейности за подобряване чистотата на въздуха в общините.

През тази година у нас са регистрирани 210 хиляди стари коли, казаха вносителите. Според тях проблемът с автомобилите в лошо състояние у нас ще се реши само с по-строг контрол при техническите прегледи.

МОСВ предлага екотаксата да е диференцирана, като за най-новите автомобили - отговарящи на евростандарта Евро 4 - 2005 г. и бъдещия Евро 5 - 2008 г., да е най-ниска - 100 лева, а за най-старите, които не отговарят на никакъв евростандарт (производство до 1992 година) - 250 лева.

Предвижда се за колите със стандарт Евро3 (1999 - 2000 година) тя да е 140 лева, за стандарт Евро 2 (1996-1998 г.) - 180 лева и за стандарт Евро 1 (1992-1996 г.)- 200 лева.

От Съюза на вносителите на автомобили в България и Асоциацията на вносителите на автомобили предложиха още изискванията за минаване на технически преглед да станат по-строги и колите, които не отговарят на изискванията, да бъдат спирани от движение. По този начин ще се постигнат резултати за очистването на въздуха и ние ще поставим въпроса за засилването на контрола при техническите прегледи пред МВР, каза заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев.

Чавдар Георгиев посочи още, че този механизъм на плащане на екотакси е междинен, до въвеждане в националното законодателство на подготвяната в момента директива, която ще въведе единна система за облагане на автомобилите с такси.