Приходите от нощувки в българските хотели през юли достигат 286.3 млн. лв., или с 18% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 20.5%, така и от български - със 7.7%, сочат данните на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли, е 5 734.8 хил., или с 18.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 20.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

Заетостта на леглата е 60.5%, като се увеличава с 5.6 процентни пункта в сравнение с юли 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 75.1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 61.5%, и с 1 и 2 звезди - 40.3%. 

През юли в страната са функционирали 3 079 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 132.9 хил., а на леглата - 306.1 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а на леглата в тях - с 4.4%. 

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани  61.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.3% - на българи. 

Пренощувалите лица през юли се увеличават с 15.4% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 1 155 хиляди души. От всички пренощували лица 39.4% са българи, като по-голямата част от тях (74.7%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 699.8 хил., като 61.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6 нощувки.