През 2019 г. клането на прасета в Европейския съюз ще намалее до около 2,5 милиона броя, прогнозира Департаментът за външните пазари към Министерството на земеделието на САЩ, но все пак това ще е вторият най-висок показател след рекордния миналогодишен резултат. Водещите анализатори коментират, че пазарът в ЕС ще бъде повлиян главно от два фактора: търсенето на свинско месо от страна на Китай и огнищата на африканска чума по свинете, пише sinor.bg.

Докато през 2018 г. производството се е увеличило с 640 000 тона в кланично тегло, износът нараства само с 140 000 тона, което означава увеличение на търговските запаси от свинско месо в региона. Въз основа на историческите данни потреблението на свинско месо в ЕС се оценява на максимум 21 милиона тона. В резултат се очаква около 300 000 тона да бъдат складирани за отложени продажби на вътрешния или експортния пазар.

Очертава намаление на броя на свинете за клане през 2019 г, но поради увеличеното им средно кланично тегло се очаква производството на свинско месо да достигне обем, който е само малко под рекордното равнище, достигнато миналата година. Износът през 2019 г. дори ще надмине миналогодишния обем и плътно ще доближи историческия връх, регистриран през от 2016 г., тъй като предлагането ще нарасне благодарение на натрупаните преходни запаси.

През 2019 г. се очаква Испания и Португалия да бъдат основните държави членки на ЕС, които увеличават производството и износа. В същото време в Германия и Полша производството ще намалее.

В сектора на свинското месо в ЕС все по-ясно се наблюдават настойчиви опити за диверсификация на експорта, но независимо от тези усилия Китай остава основен пазар за реализацията на свинско месо произведено в Евросъюза. Експертите прогнозират увеличение на износа на свинско месо от ЕС за Китай през 2019 г. поради увеличеното му търсене на този пазар и то не само заради ръста на покупателната способност на китайските потребители, но и заради огнищата на чума. В допълнение, китайските мита за внос на свинско месо от САЩ се разглеждат като конкурентно предимство от европейските експортьори.

Все пак процесът за търсене на нови пазари върви. Испания, например, която в момента е най-големият износител на свинско месо в ЕС, отделя все по-голямо внимание на Мексико и Южна Америка. През юли 2018 г. в Мексико беше въведена безмитна квота за внос на свинско месо в размер на 35 000 тона. В резултат на това се очаква износът на испанско свинско месо в Мексико да продължи да расте. През миналата година за тази страна са доставени около 10 000 тона испанско свинско месо на стойност 33 милиона долара.