Преходът към електрическа мобилност ще предизвика сътресения в автомобилната индустрия и ще се нуждае от подкрепата на Европейския съюз в програми за преквалификация, които да помогнат на работниците да се подготвят за бъдещето, според нов доклад, цитиран от Reuters.

Изследването на Boston Consulting Group показва, че до 2030 г. заетите в автомобилната индустрия на Стария континент ще намалеят с по-малко от един процента, при 5,7 млн. днес. Значително обаче ще бъдат засегнати работните места в производителите и доставчиците, фокусирани върху конвенционалните двигатели с вътрешно горене. Там спадът на заетостта ще бъде 20% и 42%, съответно. Или общо 500 хил. позиции. В същото време заетостта в доставчиците, които работят в областта на технологиите за нулеви емисии, ще се покачи с 300 хил. души, или 10%.

Индустриалната група Platform for Electromobility, коментирайки доклада, посочи, че Европейският съюз, правителствата и компаниите трябва да концентрира усилията си върху образование и преквалификация на заетите.