С решение на едноличния собственик на капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД - Министерството на икономиката и индустрията - членовете на ръководството на държавното дружество се намаляват от 5 на 3, съобщиха от министерството.

В състава на Съвета на директорите остават: Константин Палавеев, Радостина Ситова и Андреана Премянова-Янкова.

На свое заседание от 25 юли новият състав е избрал за изпълнителен директор на компанията Константин Палавеев. Той е финансист с богат опит в сферата на инвестициите, финансите и управлението на активи.

Останалите членове на Съвета са Андреана Премянова-Янкова (юрист с над 20 годишен професионален опит в България и чужбина) и Радостина Ситова е (икономист с дългогодишен опит в областта на финансовото управление и контрол).

Целта на промените е да се реализира цялостна нова политика за развитие на индустриалните зони и паркове, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори, обясняват от министерството.

Акцент се предвижда да бъде поставен върху Северна България, където има потенциал за развитие на индустриални паркове и зони. Целта е да се помогне на региона да навакса икономическото си изоставане спрямо Южна България.