Акцентът в спокойната ни до момента борсова сесия на БФБ, дойде от книжата на Ривиера, които бяха изкупени до деветмесечен връх от 9.60 лв. за акция.

Средната цена се установи на нивото от 8.92 лв. за бр, покачвайки се с 9.45%. 

Ривиера е един от големите акционери в готвената за продажба ДЗИ Банк с 7.45% от капитала на застрахователното дружество.

На ОСА на 13 ноемви се очаква акционерите да дадат правомощие на СД да се разпорежда с дела на дружеството в банката, съобщават от Finance.news.bg.