Кабинетът отпуска допълнително 5 млн. лв. за изграждане на трасето от бул. Брюксел до новия пътнически терминал на летище София.

Парите са за сметка на държавните инвестиционни заеми по бюджета на транспортното ведомство.

Финансовият ресурс се осигурява за сметка на бюджетните кредити по бюджета за 2006 година на Министерството на транспорта и съобщенията по проекта „Реконструкция и електрификация на жп-линията Пловдив-Свиленград".