82% от домакинствата в България не могат да си позволят поне един важен разход в бита си - адекватно отопление на дома, ваканция, подмяна на стари мебели, месо на трапезата през ден, нови дрехи, гости веднъж месечно.

Разликата в задоволяването е толкова голяма, че 25-те процента най-богати у нас страдат от повече лишения от 25-те процента най-бедни в Дания, Финландия, Люксембург, Холандия и Швеция.

Това показва изследване на качеството на живот в ЕС, направено от Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, цитирано от вестник Сега, предаде News.bg

То е проведено чрез 35 000 интервюта в 31 държави през периода септември 2007-февруари 2008 г.

България прилича по стандарт на живот повече на кандидатка, отколкото на членка на ЕС, отбелязват европейските експерти. Доходът на домакинствата е едва 1/3 от европейския и е най-нисък в ЕС, като е съизмерим по-скоро с този на Македония.

Ако в старите държави членки едно на десет домакинства не успява да плати навреме сметките си, то в България този процент е 25%, отчита още изследването. Страната ни е на първо място по дял на домакинствата, които не успяват да свържат двата края - 41%.

Тук, макар и с малко, ни изпреварват дори страни извън съюза като Македония и Турция. У нас човек трудно успява да намери помощ в случай на спешна нужда. 16% от домакинствата няма от кого да вземат 500 евро назаем, ако им се наложи.

Поради някои национални особености в тази група сме заедно с Белгия, Франция и Германия, докато в Гърция и Хърватия например такъв проблем почти не съществува.