Днес междуведомствената комисия под ръководството на министъра на икономическото развитие на Русия Герман Греф е взела решение за създаване на 7 туристическо - рекреационни особени икономически зони, предава ПРАЙМ-ТАСС от Москва.

Зоните ще бъдат създадени в Краснодарския, Ставрополския, Алтайския край, Калининградска и Иркутска области, република Алтай и Бурятия.

Обемът на разходите от федералния бюджет за създаване на инфраструктура в зоните до 2026 г. се планира на 44.54 млрд. рубли, при това основната сума ще бъде отпусната от бюджета до 2013 г., по-нататък правителството разчита, че основните вложения ще се правят от частни инвеститори.

По оценка на Министерството на икономическото развитие, частните инвестиции ще възлязат на 271,4 млрд. рубли. Делът на федералния бюджет при инвестирането е определен на 13%.

В процеса на работа ще бъдат създадени над 80 хил. преки работни места, а с отчитане на мултипликативния ефект - 207 хиляди.

Греф е заявил, че е провеждал консултации с ръководството на страната - създаването на седем икономически закони е сериозен разход. Освен това проектът ще изисква концентрация на значителни организационни ресурси на регионално и федерално равнище.

До края на януари ще бъде обявен конкурс за привличане на консултанти, които ще подготвят план за развитието на седемте туристическо-рекреационни икономически зони.