Масови проверки за спазване изискванията в Наредбата за етикетиране на нови леки автомобили по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид започва Комисията за защита на потребителите от 1 декември.

Дотогава ще се навърши един месец, откакто е в сила подзаконовият нормативен акт. До този момент експерти на комисията осъществяваха мониторинг с цел изготвянето на снимка на пазара на печатните рекламни съобщения, свързани с новите леки автомобили.

Резултатите от него показват, че тази информация или липсва, или е изписана с много ситни букви, което е в противоречие с наредбата. Санкциите за нарушителите са в размер от 300 до 1500 лева.

Всички печатни реклами за новите леки автомобили трябва да съдържат данни за разхода на гориво и за емисиите въглероден диоксид.

Те трябва да са ясно изписани и да се виждат също толкова добре, колкото и останалата информация върху разпространяваните печатни реклами. В случаите, когато се представя повече от един модел, задължително изискване е информацията за разхода на гориво да бъде дадена за всеки един от предлаганите автомобили или да бъде посочен редът на моделите от този с най-високия разход на гориво до модела с най-ниския.

Стойността за разхода на гориво трябва да се изразява в литри на 100 км. Данни за разхода на гориво не е необходимо да се дават в случаите, в които печатните реклами съдържат само справка за марката, но не и отделни модели.

Търговците са задължени да прикрепват или да поставят в непосредствена близост до предлаганите за продажба нови леки автомобили етикет с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид на всеки един от предлаганите артикули.

Етикетът трябва да е на видно място и информацията върху него да бъде ясна. Тези данни трябва да бъдат предоставени на потребителя допълнително и чрез справочник и информационно табло или монитор.

Изготвянето на справочника става на базата на данни, предоставени от производителите и вносителите на леки автомобили и е задължение на търговците. Изискванията към него са да бъде актуализиран поне веднъж годишно и да е в компактен формат, удобен за носене.

Търговците не трябва да изискват клиентите им да заплащат тези справочници, тъй като наредбата предвижда те да се разпространяват безплатно.