Безопасното движение по пътищата в много голяма степен зависи от техническото състояние на превозното средство. Това налага повечето държавите по света да регламентират нормативно задължителни периодически прегледи, без които автомобилите не могат да се експлоатират. За нарушаване на правилата се предвиждат солени глоби и други административни и съдебни наказания.

Вижте каква е практиката на годишните технически прегледи (ГТП) в някои държави в Европа и света.

В европейските страни

правилата изискват автомобилите периодически да се подлагат на технически преглед. И най-често властите приемат тази процедура много сериозно. Ако валидността на документа изтече, на собственика се налага тежка глоба, а за второ нарушение можете дори да попаднете в затвора. В повечето европейски държави превозните средства, които не са по-стари от 10 години, се подлагат на технически преглед веднъж на всеки две години. Но за тези, които са прекрачили десетгодишната граница - техническият преглед е задължителен всяка година.

Германия

На всеки две години всички автомобили на възраст над три години започват да преминават технически преглед. След това на регистрационния номер на автомобила се залепват кръгли стикери.

Държавата е установила строги стандарти за инспекция на превозните средства. Те се съдържат в параграф 29 от Регламента за допускане на превозни средства до движение. Контролът върху тяхното изпълнение е толкова строг, че понякога шофьорите със страх чакат наближаващия краен срок за преглед. На всички сервизи, големи и малки частни фирми, държавата дава лиценз и правото за инспектиране на превозни средства.

Ако някой от параметрите не отговаря на зададения стандарт, автобусите, камионите и автомобилите трябва да отидат за отстраняване на недостатъците. А това може да струва доста пари. Въпреки това, без документ за извършената проверка, никое превозно средство няма право да излиза на пътя. При малки недостатъци собственикът обикновено привежда колата в изрядно състояние, но ако се налага сериозен ремонт - най-добре се откажете напълно от този автомобил.

Самата инспекция не е толкова скъпа за германския стандарт: струва около 70 евро и ще бъдат платени от шофьора за пълна и задълбочена проверка на колата му. За камиони и автобуси се прилагат различни тарифи, изчислени в зависимост от теглото.

Австрия

Подобни на германските правила важат и в Австрия, само че стикерите са разположени на предното стъкло. Колкото по-стара е колата, толкова по-дълъг е венецът от цветни петна на прозореца. Те посочват датата на следващия ГТП. При липса на необходимите марки на собственика на автомобила се налага значителна глоба.

Франция

Строги са правилата относно състоянието на автомобилите и в други европейски страни. Например във Франция водачът ще трябва да плати глоба, ако не премине проверката навреме. Ако продължава да пренебрегва съответните изисквания, рискува да влезе в затвора.

Във Франция превозните средства, които не са по-стари от 10 години, се проверяват технически веднъж на всеки 2 години. Автомобил, който е на повече от 10 години, преминава ГТП минава всяка година. При положителен резултат собственикът получава стикер, с дата на проверка, която е залепена на предното стъкло.

Испания

В Испания изискванията по отношение на годишния технически преглед са по-меки, но дори и там ненавременно извършване на техническа проверка на колата се наказва с глоба.

Испанските собственици на автомобили все пак имат късмет. Първо, след като сте закупили нова кола, през първите четири години може изобщо да не мислите за тази процедура - испанското законодателство не изисква да имате през този период документ, потвърждаваш правилното техническо състояние на автомобила. След това, докато колата достигне десетгодишна възраст, ще трябва да се извършва техническа проверка на всеки две години. Само за превозни средства, по-стари от десет години, изискването за ежегодна техническа инспекция влиза в сила.

За забавяне срока на проверката даже с един ден водачът може да бъде глобен до 1500 евро и дори да загуби правата за движение на колата до приключване на всички необходими процедури за преминаване на на ГТП.

Обединеното кралство

Техническата инспекция във Великобритания е задължителна за всички автомобили на възраст над три години, тя се контролира от Министерството на транспорта. Можете да направите прегледа във всеки автомобилен сервиз, който издава сертификат за тази цел.

Регламентът на проверката е почти същия, както навсякъде другаде в Европа: емисии на отработени газове, окачване, кормилно управление, осветление.

Турция

Годишният технически преглед в Турция е задължително да се извършва веднъж на всеки две години и това се отнася за всички автомобили на възраст над три години. Услугата се предоставя даже на бензиностанции и обикновено отнема не повече от 15 минути. Местните жители обичат автомобилите си и влагат цялата си душа в тях. Следователно, с техническия преглед, макар и не евтин по местните стандарти, те нямат проблеми.

Япония

Най-скъпата и строга процедура за проверка на превозното средство е в Япония. Тук, колкото по-стара е колата, толкова по-скъпо ще струва докладът на инспектора за нейната изправност. И ако е необходимо да се проверят някакви подробности, японците може да разглобят целия автомобил! Техническият преглед включва проверката на около 100 параметъра.

САЩ

В САЩ процедурата за преминаване на технически преглед на автомобил е задължителна в 37 от 50-те американски щата. И всеки от тях има свои собствени изисквания за състоянието на превозните средства. Ако в определени региони автомобилите се проверяват доста стриктно, то в други инспекторите гледат преди всичко за наличието на колани и въздушни възглавници.

Някои щати тестват катализатора, но това е когато местните власти по-внимателно следят за състоянието на околната среда. На доста места обаче процесът на допускане на превозно средство до по-нататъшна експлоатация е много строг. Всички компоненти и възли на автомобила се проверяват. И ако превозното средство е в изправност, собственикът получава стикер за предното стъкло и документ за плащане за прегледа, който се предоставя на полицая по време на проверката.

В Австралия

изобщо няма задължителен технически преглед, но и там от време на време се проверява техническото състояние на автомобилите: особено когато са регистрират или продават.

Китай

Най-големият автомобилен парк на планетата е под строгия контрол на държавата. И процесът е подобен на европейския, повдигане (или преглед на канал), проверка на състоянието на всички основни компоненти и системи на автомобила. Освен това при ГТП полицията търси и неплатени глоби.

Ежегодно се проверяват само търговски превозни средства (автобуси, камиони). Частните лица също идват за проверка на всеки две години (ако колата е на по-малко от шест години) или всяка година (ако колата е на повече от шест години).