Пазарът на нови автомобили в България продължава своя висок ръст и през септември.

Последните данни на Европейската асоциация на автомобилните производители показват, че през последния месец в страната ни са били продадени с 14.7% повече коли, отколкото за същия период през 2015 година. Регистрираните продажби възлизат на 2 147 бройки при 1 872 година по-рано.

За първите 9 месеца на годината ръстът на продажбите възлиза на 9.5%. За периода са продадени 18 709 нови автомобили при 17 081 през януари-септември 2015 година.

В целия ЕС регистрациите на нови коли през септември възлизат на 1 455 180 броя, което представлява ръст от 7.2%. Най-силни пазари през месеца са Италия (17.4%), Испания (13.9%) и Германия (9.4%).

За периода от началото на годината до септември са били продадени общо 11 243 263 автомобила в ЕС, което представлява ръст от 8% спрямо предходния период. Тук отново лидери са Италия, Испания и Германия.

  Септември Септември %Промяна Януари- Септември Януари - Септември %Промяна
  '16 '15 16/15 '16 '15 16/15
Австрия 29,836 25,966 +14.9 252,178 237,193 +6.3
Белгия 41,748 36,725 +13.7 424,382 392,522 +8.1
България 2,147 1,872 +14.7 18,709 17,081 +9.5
Хърватска 2,476 2,119 +16.8 34,010 28,345 +20.0
Кипър 982 968 +1.4 9,765 7,559 +29.2
Чехия 19,946 18,056 +10.5 192,714 171,010 +12.7
Дания 18,477 17,829 +3.6 168,470 155,121 +8.6
Естония 1,905 1,817 +4.8 17,414 15,661 +11.2
Финландия 9,644 8,515 +13.3 92,656 82,730 +12.0
Франция 168,820 164,769 +2.5 1,502,450 1,421,435 +5.7
Германия 298,002 272,479 +9.4 2,555,783 2,407,938 +6.1
Гърция 4,595 5,125 -10.3 63,216 58,184 +8.6
Унгария 8,229 6,268 +31.3 69,440 55,298 +25.6
Ирландия 4,689 4,766 -1.6 143,195 120,961 +18.4
Италия 153,617 130,820 +17.4 1,406,035 1,197,274 +17.4
Латвия 1,530 1,184 +29.2 12,652 10,286 +23.0
Литва 1,704 1,530 +11.4 15,619 12,864 +21.4
Люксембург 3,568 3,376 +5.7 39,383 36,027 +9.3
Холандия 33,545 35,032 -4.2 285,355 300,985 -5.2
Полша 32,653 27,255 +19.8 302,966 258,240 +17.3
Португалия 13,965 12,623 +10.6 158,931 138,266 +14.9
Румъния 9,361 5,752 +62.7 67,997 56,839 +19.6
Словакия 7,126 5,966 +19.4 64,812 57,001 +13.7
Словения 5,036 4,546 +10.8 49,020 45,468 +7.8
Испания 79,591 69,852 +13.9 874,220 783,918 +11.5
Швеция 32,292 29,653 +8.9 271,396 248,653 +9.1
Великобритания 469,696 462,517 +1.6 2,150,495 2,096,886 +2.6
Европейски съюз 1,455,180 1,357,380 +7.2 11,243,263 10,413,745 +8.0